är något som LO och Socialdemokratiska Partiet motarbetat sedan början av 1970-talet, då den dåvarande regeringen införde “reglerad arbetskraftsinvandring”. Reglering innebar att inga arbetskraftsinvandrare alls skulle komma till Sverige, de hotade ju att konkurrera ned LOs löner. LO fungerade som en sann monopolist, med näbbar och klor försvarade man sitt monopol för att hålla priserna (dvs lönerna) uppe. Regeringen gjorde som LO sa.

Vi fick därmed en helt annan invandring än tidigare. Från att ha varit ett inflöde av främst unga välutbildade yrkesarbetare blev det en förskjutning till lycksökare och de som hade pengar nog att betala flyktingsmugglare. Jan Ekberg, professor vid Linnéuniversitetet i Växjö, har räknat på saken och kommit fram till att invandringen fram till 1970-talet gick med rejält ekonomiskt överskott, ett överskott som under de senaste decennierna förbytts till ett underskott.

Alliansregeringen kom fram till att arbetskraftsinvandringen skulle öppnas igen, detta i en överenskommelse med Miljöpartiet (Sverigedemokraterna är emot även arbetskraftsinvandring). Nu har de nya reglerna varit i kraft ett drygt år och det är framförallt thailändska bärplockare som fått arbetstillstånd enligt de nya reglerna. I andra hand handlar det om restaurangpersonal, städare och indiska IT-tekniker.

Tyvärr har de nya reglerna en hel del barnsjukdomar. Bärplockarna har råkat ut för problem när bärtillgången varit dålig, något som kommer att regleras naturligt när de thailändska rekryteringsföretagen fått tillräckligt dåligt rykte i hemlandet. Tråkigt för de många thailändska bönder som ska vara försökskaniner innan det dåliga ryktet är etablerat. Det har varit en hel del fiffel för att kringgå de vanliga invandringsbestämmelserna, där skenföretag skapats som har gjort skenanställningar. Sådant kommer väl troligen att ordnas upp när de svenska myndigheterna blir bättre på att handlägga ärendena. Men en typ av ärenden tycks Arbetsförmedlingen redan idag ha fått nog av, utländska städare. Arbetsförmedlingen har infört en regel om att företag som anställer utländska städare måste ha ekonomisk möjlighet att betala dem två årslöner. Det är inte många företag i någon bransch som klarar av sådant. I ansträngningarna att utestänga fifflare rycker man undan mattan för hela regeringens arbetskraftsinvandringsreform. Det är tydligen så att det går raka rör från LO till Arbetsförmedlingen också när det är en Alliansregering som har den formella makten. Regeringen har inte gjort några regeländringar. Men Arbetsförmedlingen gör på eget bevåg de ändringar som LO vill se. Det handlar 539 beviljade arbetstillstånd under de första tre kvartalen 2011, så det är inte direkt någon flodvåg det handlar om. Den lilla strömmen kommer efter de nya reglerna att förvandlas till en rännil, eftersom i praktiken inga företag kommer att kunna uppfylla de nya kraven.