Nej, det handlar inte om Mario Vargas Llosa, även om det är dags att säga så efter ett otal Nobelpris till latinamerikanska kommunister. Så låt oss säga det innan dagens betraktelse: Äntligen fick en liberal frihetskämpe och anhängare av kapitalismen Nobelpriset i litteratur. Det var på tiden. För egentligen har ingen ifrågasatt att Mario Vargas Llosa är Latinamerikas störste författare. Invändningarna mot honom har främst handlat om politiska ställningstaganden. Flera latinamerikanska kommunister har dessvärre fått Nobelpriset i litteratur genom åren. Den andra antikommmunisten i rad som får Nobelpriset i litteratur. Herta Müller fick en värdig efterföljare!

Nej, när vi säger äntligen handlar det om att vice statsministern Jan Björklund satte ner foten och sa att Skolverkets förslag till läroplan var orimligt när det gällde religionskunskapen. De verklighetsfrämmande byråkraterna på Skolverket hävdade på fullt allvar att de “fem världsreligionerna” (varmed avsågs kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism – kinesisk och japansk religion utanför buddhismen räknas inte, inte heller den gamla persiska religionen, som fortfarande har sina anhängare i bland annat Indien, inte heller religioner som bahai, jainism och sikhism) skulle få lika stort utrymme i skolans läroplan. I ett land som varit kristet i 1 000 år. Där det visserligen funnits några få judar sedan 1700-talet, men inte en enda företrädare för de tre andra “världsreligionerna” (ett fåtal diplomater oräknade) förrän omkring 1950.

Varje litterärt och konstnärligt verk i svensk kulturtradition har påverkats av kristendomen. Nästan varje folklig sed har en kristen anstrykning (några seder och festligheter har förkristen bakgrund, men de omvandlades då till kristna sedvänjor för cirka 1000 år sedan, det gamla midvinterblotet blev till exempel julhelg, festandet på gris blev kvar, men hela resten av helgen fick en distinkt kristen ram). Flertalet av våra sociala institutioner har en bakgrund i den kristna kyrkan. Sjukvård, skolor och sociala välfärdsinsatser har alla sin grund i den kristna kyrkan. Vår flagga pryds av korset. Våra kungar har varit bekännande kristna sedan 1008 (undantagandes åren 1084-1087, då Blot-Sven var kung).
Det är mer än självklart att kristendomen därmed ska ges en dominerande roll i religionsundervisningen. Det är i Sverige vi bor.
En rad vänsterextremister som normalt är ogudaktiga ateister talar för att Skolverkets förslag ska bli gällande. Varför vänstern visar sådan faiblesse för religioner som islam och buddhism är svårt att förstå, eftersom de i princip är motståndare till allt vad religion heter.

Göran Persson var en gång utbildningsminister. Han ställdes inför en verklighetsfrämmande byråkratisk hydra som hette Skolöverstyrelsen. Det var en organisation som arbetade för att skolan skulle utbilda till anti-konsumtion i ett kapitalistiskt samhälle där grunden för samhället är just effektiv produktion, konsumtion och därmed välfärd. Göran Persson kom inte till rätta med Skolöverstyrelsen. Han la ner hela myndigheten, sparkade alla anställda och skapade det nya Skolverket, utan företräde till anställningar vid det nya verket för anställda vid Skolöverstyrelsen (snarast var det en nackdel att ha jobbat vid Skolöverstyrelsen när personal rekryterades till det nya verket). Är det inte dags för Jan Björklund att visa samma styrka som Göran Persson, med tanke på Skolverkets alltmer verklighetsfrämmande förslag kan det finnas goda skäl.