Sverige Radio, en del av ”public service”, som du tvångsvis är med och betalar 8 miljarder kronor om året för, hade i veckan indignerade inlägg om expertis som hade ”fel” åsikter om det kinesiska viruset. Den ”hemliga” diskussionsgruppen på Facebook, som inte var mer hemlig än vad Sveriges Radio gjorde den till (det var radion som själv valde att inte namnge den, den heter Media Watchdogs of Sweden, Mewas, och inte heller namnge någon av dem som deltagit i den), har diskuterat det kinesiska viruset med ”fel” åsikter. Grundaren av gruppen svensk-irländaren Keith Begg gör ingen hemlighet av gruppen eller sin egen existens eller att han är grundaren. Det var enligt radion något fruktansvärt att man i gruppen ifrågasatte de ståndpunkter som är de officiella i Sverige (i resten av världen kallas det demokrati att kunna framföra avvikande åsikter). Lika illa var det att diskussionen hanterades mellan högt kvalificerade personer som berättade att de var exempelvis professor i klinisk allergologi, professor i virologi och liknande. Tänk om deras universitet fick veta att de hade kätterska åsikter, de skulle säkert få sparken direkt. Eller åtminstone få sina forskningsanslag indragna, tänk om skattebetalarna skulle vara med och finansiera sådant som inte är sanktionerat av Sveriges Radio! Och det skulle säkert bli så om Sveriges Radio fick bestämma. Några journalister med de åsikter som ventilerades i Mewas finns ju inte i det här landet. I Expressen säger virologiprofessorn Fredrik Elgh: – Jag är väldigt upprörd över hetsen mot kritiker i Sverige. Min inställning från början har varit att det behövs en diskussion om pandemihanteringen, men det var tydligt redan i mars att vi inte skulle få några möjligheter att påverka.

Deltagarna i Mewas, det handlar om ungefär 200 högt kvalificerade forskare, läkare och opinionsbildare, har haft mage att skriva debattartiklar och till och med framföra fakta till svenska myndigheter, utländska media med flera. Det som vi vanliga svenskar kallar demokratisk opinionsbildning. Men som om statsmedia kommer att få råda kommer att tystas i ett Sverige som får alltfler drag av Kina, Kuba eller Belarus.

Foto: Holger Ellgaard/Wikipedia