Som på Sovjettiden försvinner politiskt oppositionella i Ryssland och dör i fångläger. Nu handlar det om Aleksej Navalny. För några veckor sedan underkände den ryska valkommissionen anmälan till presidentvalet från den oppositionelle Boris Nadezjdin. Han hade lämnat in 105 000 av enligt lagen krävda 100 000 underskrifter (Nadezjdin hade sammanlagt över 200 000 underskrifter).

Ingen behöver längre tveka om att Ryssland är en diktatur och att diktatorn heter Vladimir Putin.

Med tanke på överfallet på Ukraina är det inte att förvåna att grannländerna anslutit sig till NATO. De närmsta grannländerna uppfyllde dessutom redan 2023 alla det 2006 fastställda kravet att medlemmarna i NATO ska satsa minst 2 procent av BNP på försvaret (Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Ungern och Rumänien). 2023 var det 11 av NATOs 31 medlemsländer som uppfyllde kravet på 2 procent av BNP till försvaret (utöver de nämnda USA, Storbritannien och Grekland). Under 2024 uppges 18 länder uppfylla kravet (om Sverige blir medlem blir det 19, svenska försvarsbudgeten som så sent som 2021 var 1,43 procent av BNP uppges i år nå 2,00 procent).

Även Tyskland som 2023 hade en så låg siffra som 1,57 procent beräknas i år nå över 2-procentsmålet).

Annars är det länder som ligger långt från Ryssland som har låga siffror (Luxemburg, Belgien, Nederländerna), men också stora medlemsländer som Frankrike, Spanien och Italien ligger under 2 procentsgränsen.

Bild: Aleksej Navalny, Foto Mitja Alesjkovskij (Wikimedia)