Den 8 juni presenterades ett federalt åtal mot president Donald Trump (enligt amerikansk tradition tilltalas även för detta presidenter med ”Mr President”). Saken fick gigantisk uppmärksamhet även i svenska media. Samma dag sammanfattades bevisläget mot nuvarande presidenten Joe Biden när det gäller mutor (från åtminstone fyra länder, Joe Bidens son Hunter Biden fick åtminstone 50 miljoner dollar, tydligen enbart för att han var dåvarande vicepresidenten Joe Bidens son). Saken har fått ganska liten uppmärksamhet i USA och ingen alls i Sverige.

Biden-administrationen står bakom åtalet mot president Trump i ett försök att dölja vad som anförs mot Biden själv. Det förtjänar att noteras att det är justitiedepartementet som ligger bakom åtalet mot president Trump, alltså en politisk instans.

När det gäller åtskillnaden mellan den verkställande och den dömande makten är detta enligt den samlade kritikkåren mot Polen och Ungern en grundförutsättning för en fungerande demokrati. I USA tycks denna grundförutsättning för demokratin inte alls upprätthållas.

Bild: Hunter Biden  Center for Strategic and International Studies/Wikimedia