Contra nummer 6 2016 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare:
När ska (S) vakna inför hotet från Öst?

Ingen inom det Socialdemokratiska Partiet verkar våga ta det ”fula ordet” NATO i sin mun. Finns det ingen inom det stora partiet, Sveriges största, som kan sätta Sveriges intresse före den egna politiska karriären? Det skulle förvisso blåsa hårt kring den socialdemokrat som skulle våga ta bladet från munnen. Men ett svenskt medlemskap i NATO borde vara en naturlig väg för Socialdemokraterna att ta till vara Sveriges, svenskarnas och därmed väljarnas nationella intressen. Förmår försvarsminister Peter Hultqvist tala klartext?

Befolkningsexplosionen är över,
av C G Holm

För femtio år sedan var enligt FN det största hotet mot mänskligheten befolkningsexplosionen. Befolkningen ökar visserligen fortfarande, men långtifrån i den takt man talade om 1970. Och snart når vi befolkningsmaximum.

Klimatalarmismen och media,
av Ulf Swenzén

Media, både i Sverige och utlandet, har förvandlats till megafoner för ”klimathotet”, så till den grad att de inte tvekar att fara fram med osanningar för den ”goda sakens skull”.

Garry Kasparovs mörka bild av Putins maffiastat,
av Tommy Hansson

”Den naturliga reaktionen, den mänskliga reaktionen, i kölvattnet av segern i det Kalla kriget var att omfamna den forna fienden.”
Så skriver Garry Kasparov i inledningen till sin bok Winter Is Coming. Euforin efter den rätta sidans seger kunde dock inte undanskymma det faktum att ondskan inte dör, den antar endast nya former. Ett flertal av de forna öststatsdiktaturerna har klarat omställningen till demokrati bra, men tyvärr gäller detta inte Ryssland som i stället utvecklades till Vladimir Putins auktoritära statsbygge med betydande inslag av KGB- och sovjetnostalgi på dagordningen men också en god portion maffiastyre.

Seger för Donald J. Trump,
av Nicholas J. C. Boyd

Donald Trump som USAs nästa president? Va?! Världen kliar sig i huvudet i efterdyningen av USAs presidentval. Många har teorier, men få i Sverige förstår. Som en konservativ svensk-amerikan boende i USA bidrar jag gärna med en förklaring ur mitt eget, något unika perspektiv. Läs artikeln här!

 

Återvändande till geopolitiken i Skandinavien, av Bertil Häggman

I slutet av september 2016 utkom en betydelsefull bok med geopolitiska och geostrategiska aspirationer av Anders Fogh Rasmussen, tidigare dansk statsminister och NATOs generalsekreterare. 2014 grundade han konsultfirman Rasmussen Global, som erbjuder geopolitisk och strategisk rådgivning. Det blir både en utgåva på danska och på engelska.

Skojarna vet att det finns pengar att hämta i assistansbranschen,
av C G Holm

Syftet med att införa “personlig assistans” var att den som hade funktionshinder genom hjälp från personliga assistenter skulle kunna leva som alla andra. Assistansen riktade sig alltså till en ordentligt eftersatt grupp i samhället, en grupp som tidigare ofta hamnat på institutionsboende eller som togs om hand genom att skuffas undan eller i lyckligare fall genom uppoffringar från anhöriga. Idag är den personliga assistans avgörande för många utsatta människors livskvalitet, men också oerhört lockande för allsköns skurkar.

Farväl till folkhemmet,
av David Stavenheim

Farväl till folkhemmet är titeln på en bok av statsvetaren Andreas Johansson Heinö. Det är en titel med ödesmättad innebörd.. På kort tid har det homogena Sverige utsatts för något som närmast kan liknas vid en kuppartad revolution (Palme använde ordet revolution för det mångkulturella samhället, och det är just vad det är). Johansson Heinö säger i sin bok, att Sveriges väg från folkhem till invandrarland liknar inte något annat lands historia. Från att ha varit en av världens mest homogena och enhetliga välfärdsstater har Sverige förvandlats till ett mångkulturellt föregångsland med unika rättigheter för invandrare.