Contra nummer 6 2014 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare:
Decemberöverenskommelsen måste rivas upp

Socialisterna har i dagens riksdag endast 43,6 procent av rösterna samtidigt som Decemberöverenskommelsen innebär att Alliansens ledamöter förväntas att inte rösta för sitt eget budgetförslag utan lägga ner sina röster. Riksdagen kommer därmed att anta socialisternas budget. Om Decemberöverenskommelsen håller skall den dessutom gälla för alla budgetar i åtta år.
Som väljare är det ofattbart att föreningar (M, FP, C, KD) ingår en sådan överenskommelse, då målet för all politik är att ta makten och genomföra det man lovat oss i det allmänna valet. Se på socialdemokraterna som förstår detta, men varför är det inte uppenbart för övriga?

Fakta om Decemberöverenskommelsen
av Géza Molnár

Allianspartierna lovade att lägga ner rösterna i framtida budgetomröstningar även om de kan vinna majoritet i Riksdagen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lovat detsamma. Sverigedemokraterna har lovat att rösta mot alla budgetförslag som inte går dem till mötes när det gäller invandringspolitiken – oavsett övrigt innehåll i förslaget. Vi har nu den märkliga situationen att sju partier i Riksdagen utlovat att de inte ska rösta på sin egen politik i avgörande riksdagsvoteringar (det enda parti som inte lovat att rösta emot sin egen linje är Vänsterpartiet).

Regeringen försöker med kirurgisk precision
slå till mot sysselsättningen
– det misslyckades i höstas, men
Decemberöverenskommelsen ger den en ny chans
av C G Holm

Det finns en konsekvent och principiellt klar linje i den nya regeringens politik. Den framgick tydligt av regeringsförklar-ingen och av den sedan nedröstade budgetpropositionen.

Arbetslinjen ska slås sönder och vi ska istället ta många steg tillbaka till bidragssamhället. Sysselsättningen kommer att sjunka och de som trots allt står för den sysselsättningen kommer att tvingas betala mer i skatt för att försörja dem som hamnar utanför arbetsmarknaden. Men de som hamnar utanför arbetsmarknaden kommer inte att kallas arbetslösa. Staten ska producera en låtsassiffra om arbetslösheten, en siffra som mycket väl kan sjunka, samtidigt som sysselsättningen går ned och den riktiga arbetslösheten går upp. Läs artikeln här!

Oljerika Venezuela utan toalettpapper
av Kjell Albin Abrahamson

Oljestaten Venezuela står inför en ekonomisk kollaps. Inflationen galopperar och hyllorna i varuhusen gapar tomma. En ny lag tillåter soldater att öppna eld mot demonstranter. Den diktatoriske presidenten Nicolás Maduro, 52, blir alltmer dogmatisk och desperat, skriver utrikesreportern och författaren Kjell Albin Abrahamson i denna krönika för Contra.

Riksarkivet ansvarig för gallring av Contra-medarbetares SÄPO-akt

Staten har erkänt att Contra-medarbetaren Bertil Häggmans mänskliga rättigheter har kränkts genom den övervakning som Säpo genomförde. Staten ansåg dock att kränkningen upphörde när Säpo-akterna överfördes till Riksarkivet. Det tycker inte Kammarrätten.

Har Muhammed funnits?
av C G Holm

Har Muhammed funnits i verkligheten? Robert Spencer menar att det finns goda skäl att tvivla. Det är onekligen märkligt att en person som påstås ha satt igång arabernas erövring av Mellanöstern och Nordafrika inte satt några spår i samtida dokumentation.

Contra 40 år!

I och med detta nummer av Contra avslutar vi vår fyrtionde årgång. Det var vid årsskiftet 1974/1975 som det först numret av ”Progressiv Information” kom ut i stencilform. Då hade socialdemokraterna innehaft statsministerposten i 42 år (med undantag för några veckor sommaren 1936).

Innan år 1975 var slut hade Progressiv Information både bytt namn och gått över till att trycka Contra på ett tryckeri. Och innan 1976 var slut hade Sverige fått centerpartisten Thorbjörn Fälldin som statsminister. Det hände mycket för både Contra och Sverige.

Låt oss modernisera texten till Sveriges nationalsång
av Sten Dybeck

Texten bör tydligare spegla dagens läge och direkt rikta sig till oss i Sverige. Må det därför tillåtas mig att föreslå en smärre ändring av min avlägsne släktings dikt från 1844.

Mångfald – en trojansk häst
av David Stavenheim

Vem har bestämt att vi ska omvandla Sverige från ett homogent land till ett heterogent land fullt med ”mångfald” – och har vi något att vinna på ”mångfald”. Det är några frågor som diskutears i Göran Adamsons bok ”Svensk mångfaldspolitik – en kritik från vänster”.

”Identitetspolitik” –
den politiska korrekthetens rasism

Det talas alltmer om identitetspolitik numer. Det är en ganska ny term som används för att beskriva kopplingen mellan en persons grupptillhörighet (identitet) och politiska åsikter i frågor som speciellt rör gruppen. I praktiken börjar det bli ett redskap för att utestänga majoriteten från den diskussion som identitetsgruppen anser sig ha monopol på att diskutera.

Identitetspolitik är ett begrepp som blivit ett redskap för olika vänstergrupper att försöka ta över den politiska debatten i sina specialområden.

På lösa boliner när det amerikanska samhället kallas rasistiskt
av Allan C. Brownfeld

Runt världen sprids, gärna med amerikanska organisationers hjälp, uppgifter om att rasismen fortfarande är en avgörande faktor i det amerikanska samhället. Rasism riktad mot svarta amerikaner. Visst förekommer det rasism, men aldrig har något land haft så lite av den varan som USA av idag.

Det jämlika Sverige
av C G Holm

Med mer eller mindre jämna mellanrum kommer rapporter om att ”ojämlikheten” ökar i Sverige. De flesta sådana rapporter bygger på det dubiösa begreppet ”relativ fattigdom”, när de som objektivt sett kan räknas till de ”fattiga” minskar med hälften som andel av befolkningen kan den ”relativa fattigdomen” ändå öka och ge underlag för indignerade rapportförfattare. Genomskåda dem!

Terrorgruppen Khorasan är värst
av av Filip Björner

Det är ”Khorasan” som i skuggan av IS och andra mer kända terrorgrupper värvar ungdomar för att begå terrordåd i Europa.