Contra nummer 6 2013 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Slöseriombudsmannen granskar slöseriet med skattepengar
av Fredrik Runebert

Inför riksdagsvalet 2006 sände TV3 och TV8 dokumentärfilmen 1200 miljarder – en jakt på slöseri med skattepengar. Filmen visades också på biografer landet runt. Inför kommande valrörelse 2014 kommer dokumentärfilmen att heta ”1600 miljarder”. Filmaren Martin Borgs som jagade offentligt slöseri i en sheriffbil i den första filmen, fortsätter därmed sin jakt, 400 miljarder senare. Finansieringen till den kommande filmen kommer från en insamling på Fundedbyme. Det är alltså inte statliga filminstitutet som har fyllt på filmkassan, utan det är privatpersoner som frivilligt donerat några hundralappar för att få till stånd en fortsatt granskning av politikernas användning av skattebetalarnas pengar. Även Skattebetalarnas förening finansierar hans verksamhet, genom att Martin Borgs har utsetts till slöseriombudsman där arbetsresultatet presenteras på bloggen http://sloseriombudsmannen.se Under 2013 har en biprodukt av allt utfört arbete publicerats i bokform med titeln 365 sätt att slösa med dina skattepengar.

När det var straffbart att ordna jobb
av C G Holm

Det fanns en tid för inte alltför länge sedan då det var straffbart att ordna arbete åt folk. Brottet hette ”olaga arbetsförmedling” och straffskalan inkluderade böter och fängelse i upp till sex månader. Lagen 1935:113 med vissa bestämmelser om arbetsförmedling upphävdes först den 1 januari 1992. Sedan dess har det växt fram en helt ny bransch, bemanningsbranschen, som sysselsätter drygt 60 000 personer, eller 1,3 procent av den sysselsatta svenska arbetskraften. Det finns ungefär 500 företag i branschen.

Våldsbejakande extremism – vänstervåld behandlas med silkesvantar
av Géza Molnár

SÄPO brukar tala om tre politiska grupperingar som utgör ett hot mot enskilda individer, om än inte mot samhället i sig. ”Vit makt”-rörelsen, islamister och den extrema vänstern även kallad de ”autonoma”. Till den sistnämnda gruppen räknas även ”djurrätts”aktivister, de som sätter djur framför människor, när de inte ens väjer för mordbrand som ett inslag i sin kamp. Regeringen har beställt en ny rapport om våldsbejakande extremism. Contra har läst den.

Nye påven rivstartar i fel riktning

Den nye påven Franciskus har, på samma sätt som sin föregångare Johannes Paulus II, satt igång sitt ämbete med en rivstart. Här ska det röras om i den tröga administrationen i Vatikanen, kurian. Påven vill också föregå med gott exempel som en tjänare, inte en som utnyttjar sitt höga kyrkliga ämbete för egen vinning. Det har funnits mycket av det i den katolska kyrkan under senare år, senast biskopen i Limburg i Tyskland Franz-Peter Tebartz-van Elst som skaffade sig en tjänstebostad för 25 miljoner kronor, tidigare en irländsk biskop som använde kyrkans pengar för sitt oäkta barns försörjning, för att inte tala om alla sexuella övergrepp mot barn inom Katolska kyrkan. Men parallellt med dessa uppgörelser med det förflutna kryper det fram en total oförståelse för utvecklingen av välstånd och ekonomisk tillväxt i den nye påvens förmaningsord Evangelii Gaudium.

Myten om jordens ständiga undergång
av C G Holm

Sedan årtusenden har vi hotats med jordens undergång. Och än finns både jorden och mänskligheten kvar. För tusentals år sedan var undergångsprofetiorna religiösa och i bästa fall lovade profeten uppskov på undergången om människorna gjorde bot och bättring och höjde den etiska standarden. I våra dagar är undergångshotet mer naturvetenskapligt, men profeterna lovar fortfarande uppskov på undergången om människorna gör bot och bättring. Senast i den långa raden av undergångsprofetior handlar det om klimatförändringar. Tre som inte håller med, Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radetzki har skrivit boken Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång, där de tar upp klimatfrågan och den inskränkta friheten att över huvud taget diskutera frågan kritiskt.

Östtyskland stödde RAF och nynazister
av Tommy Hansson

Östtyskland kallades officiellt ”DDR”, den tyska förkortningen för Tyska demokratiska republiken. Men det fanns inget demokratiskt med Östtyskland, också känt som Sovjetzonen. Här bestämde Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, det vill säga kommunisterna. Alla medborgare kontrollerades av säkerhetstjänsten Stasi och betydande delar av den östtyska militären befann sig på krigsfot också under djupaste fred. Det har vidare efter Berlinmurens fall blivit känt, att Östtyskland understödde såväl västtyska vänsterterrorister som nynazister.

Karl Marx var en stinkande rasist och antisemit
av Allan C. Brownfeld

Karl Marx ställde upp för negerslaveriet – och han menade i en av sina grundtankar om den historiska utvecklingen att vissa folkslag var ohistoriska, att de aldrig haft och aldrig skulle få någon betydelse i världen. Han var också – trots sin judiska bakgrund – glödande antisemit.

Ryska robotar hotar Gotland och sydöstra Sverige

I november 2013 placerade Ryssland ut robotar av typen Iskander-M i Kaliningrad vid Östersjön. Uppgifterna bekräftades av ryssarna själva i december. Iskander-M har en räckvidd på 45 mil, därmed täcker roboten i stort sett hela Östersjön, inklusive Gotland. Även sydöstra Sverige upp till Stockholm, nås av roboten.

Försvaret klarar inte sitt uppdrag

Riksrevisionen har utrett det svenska försvarets förmåga att leva upp till de krav som Riksdagen ställer på försvaret i försvarsbesluten. Slutsatsen är att det är dåligt med förmågan, trots att ambitionerna i Riksdagens beställningar är ganska blygsamma.