Contra nummer 6 2000 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Brian Crozier vs Sovjetunionen
av Bertil O. Wedin

I Contra nummer 3 1995 presenterades Brian Crozier som en av det “Kalla krigets hjältar”. Han hade under flera decennier som journalist, konfliktanalytiker och författare effektivt kartlagt och varnat för sovjetkommunistisk subversion världen över. Han blev en pålitlig källa, som citerades flitigt av andra frihetligt sinnade försvarare av västerländska värden.

För sina analyser har Brian Crozier också hyllats över helsidor av London-tidningen The Times. Detta gjordes när historieprofessorn Norman Stone i en uppsats hade hävdat att inte många fler än George Orwell, Ronald Reagan och Brian Crozier hade “got it right”, det vill säga hade på ett tidigt stadium till fullo förstått Sovjetmaktens onda natur och avsikter.

I en artikelserie om Crozier har The Times även beskrivit hans länge okända funktion på 1980-talet som chef för en då ultrahemlig underrättelseorganisation, privatägd, men med rapportering direkt till Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher och USAs president Ronald Reagan. Amerikanska CIA och brittiska MI 6 hade försvagats av fientlig penetrering och blev nu åsidosatta.

Mer finns i artikeln som också innehåller en intervju med Brian Crozier.

Gangstern och bluffmakaren Arafat
av Tommy Hansson

En av de största skillnaderna mellan israeler och palestinier i den pågående konflikten är, att medan den israeliska sidan innehåller ett spektrum av åsikter så finns ingen nyansering alls bland palestinierna. Också de så kallade moderata palestinierna – bland dem Yassir Arafat – är extremister.

Myten om IT-ekonomin
av C G Holm

Det har gått bra för svensk ekonomi några år. En del tillskriver framgångarna omvandlingen inom informationsteknologin. Framsteg inom IT-området är inte oväsentliga. Men det finns en förklaring som är långt viktigare – frigörandet av kapital som tidigare inte varit underkastat marknadens hårda avkastningskrav. En insikt om den förklaringsfakttorn hjälper oss att bättre rusta oss för framtiden.

Vad hände med Östersjömiljarden?
av Alf Enerström

Ingen har rätt att rekvirera statens pengar för att fördela dem efter egna önskemål, men det gjorde Göran Persson 1996 och vi inom Socialdemokratiska Oppositionen fick våren 1997 reda på saken genom en läcka i regeringskansliet. Göran Persson förstod att det kunde bli en ordentlig valförlust 1998. Partikassan skulle tömmas på partistöd. Det gällde att vara förutseende.Den berömda Östersjömiljarden fick form och fäste. Genialt tänkte Persson. Men han glömde att han var iakttagen.

Raoul Wallenberg – vår gemensamma skuld
av Gunnar Gavelin

För 2000 år sedan stod en hop nedanför Pontius Pilatus palats och ropade: “Korsfäst, korsfäst”. Sedan gick man hem, förenade i livslång skam och tystnad. En klass svenska barn går hem tysta utan att säga ett ord om den mobbade, som ingen vågat räcka en hand. Skuld kan förena, och gemensam skuld föder gemensam tystnad.

Raoul Wallenberg är vår gemensamma skuld. Endast vi över 80 år är gamla nog att känna egen skuld. Ni yngre kan skylla på oss. Men inte riktigt. Detta blir en förfärlig läsning, och läsare med känsliga samveten bör inte läsa artikeln.

Ingen informationsfrihet på folkbiblioteket
av Karl-Göran Bottwyk

Folkbibliotek vidgar medborgarnas möjlighet att hämta information. Men det finns begränsningar. Självklart kan inte biblioteken köpa allt som ges ut. Och därför blir inköpspolitiken av avgörande betydelse för vad som är möjligt att läsa. På många ställen har man dessutom en politik som innebär att folkbiblioteket vägrar att låna in litteratur som finns på andra bibliotek, om biblioteket självt fattat beslut att inte köpa in boken. Karl-Göran Bottwyk, flitig besökare på Skellefteå Stadsbibliotek, berättar om sina vedermödor – ofta förgäves – för att få läsa det som inte faller bibliotekschefen (KPML(r)) och dennes medarbetare (v) på läppen.

De förstörde Sverige: Gunnar Myrdal – socialist och rashygieniker
av Tommy Hansson

Gunnar Myrdal (1892-1987) var – i likhet med makan Alva – en av arkitekterna bakom den sociala och ekonomiska planering, som gjorde Sverige till ett föregångsland för “progressiva” världen över. Makarna Myrdals vision för Sverige hade dock ondskefulla inslag som inbegrep rashygieniska tankar som liknade de tyska nazisternas – bland annat till följd deras idéer blev tusentals människor i vårt land tvångssteriliserade och lobotomerade.