Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 5 2022 som pdf  (Endast för prenumeranter).

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Ny regering
Det blir inte lika lätt för ensamma vildar att utöva inflytande i den nya Riksdagen, eftersom regeringssidans majoritet på tre platser förutsätter att två personer byter sida och är överens. En ensam liberal som lämnade partilinjen skulle alltså inte alls få samma inflytande som Kakabaveh.

Riksdagsvalet
Riksdagsvalet 2022 erbjöd väljarna i huvudsak att välja mellan åtta partier. Det var i och för sig för många, men för väljarna fanns fler att välja på. En del var gamla bekanta som fortfarande samlar röster. Till exempel Ny Demokrati, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ.

Krigets lagar
Kriget i Ukraina har fäst uppmärksamheten på rubriceringen av deltagare i krig och deras behandling när de gripits av en sida i konflikten. Per Ossmer granskar närmare vad som gäller för krigsfångar, legosoldater och spioner.

Dan Ahlmark: Libertarianismens grunder
I två artiklar i Contra kommer Dan Ahlmark att utveckla sin grundsyn på libertarianismen. Läs artiklarna här!

Åldersdiskriminerng
Åldersdiskriminering innebär att personer behandlas olika, på grund av ålder. Ungdom är detsamma som energi, vitalitet och skönhet, medan seniorer anses vara på nedgång och oattraktiva samt ha svaghet. Samhället och arbetsmarknaden bör se på åldersdiskriminering, som man ser på andra former av diskriminering.

Kemiska stridsmedel
Adolf Hitler blev tillfälligt blind efter en fransk attack med senapsgas vid Ypres under Första världskriget. Det anses allmänt att Hitlers blindhet var av psykologisk natur, så kallad hysterisk blindhet. Det må vara hur det vill med det – kemiska stridsmedel har använts ymnigt genom åren och är fortfarande ett internationellt problem.

Grundlagsfadern Thomas Jefferson och friheten
Thomas Jefferson utsätts för allt hårdare angrepp. Även på Monticello, hans egendom som nu är museum i Charlottesville i Virginia, tycks utställningen handla mer om Thomas Jefferson som slavägare än om vad han uppnådde i politik och samhälle. Enligt New York Post finns det i butiken på Monticello flera böcker om Jefferson som slavägare. Butiken innehåller fem böcker om Jeffersons slavar, men bara en bok om mannen själv.

Rysk attack mot Sverige kan inteúteslutas
Trots att det i nuläget inte finns oroväckande militära rörelser längs våra gränser, kan inte ett väpnat angrepp mot Sverige uteslutas, säger svenska försvarsmakten.

Myten om den ”sjätte massutrotningen”
Världen har upplevt fem ”massutrotningar”. Mest känd är utrotningen av dinosaurierna som skedde efter ett nedslag av en asteroid i Mexiko för 65 miljoner år sedan. Det var den senaste massutrotningen, men de föregicks av fyra tidigare ”massutrotningar”.

Det röda Kina – en koloss på lerfötter
Det beräknas, enligt en artikel av Eva Fu i tidningen Epoch Times den 10 augusti 2022, att omkring 400 miljoner kineser har gått ur det kinesiska kommunistpartiet CCP.