Contra nummer 5 2018 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

 

Plasten som ett viktigt redskap för människans framsteg

Mänskligheten har fått vara med om många avgörande framsteg under de senaste tvåhundrafemtio åren. Ångmaskinen. Bensinmotorn. Järnvägen. Bilen. Flyget. Elektroniken. Och inte minst plasten. Plasten har möjliggjort förbättrad livsmedelshygien och en rad förbättringar på andra produkter. Vem kan tänka sig ett modernt liv utan plast som en viktig ingrediens?  Hur många plastföremål har du just nu i din närmaste omgivning, säkert tiotals.

 

”Utanförskapsområden” röstar (S)

Contra har tittat på valresultatet i ”utanförskapsområdena”. Polisen talar om drygt hundra utanförskapsområden och därtill ett antal områden i ”riskzonen”. Man har angett 23 områden som ”särskilt utsatta utanförskapsområden”. Vi har tittat på dessa värstingområden och sett vad valresultatet blev. Det går inte att avläsa exakt, eftersom valdistrikten inte helt sammanfaller med Polisens indelning, men vi har fördelat rösterna i 116 valdistrikt på de 23 områdena. Områdena ligger i de tre storstäderna samt i Borås, Landskrona, Linköping, Uppsala, Örebro och Växjö. Socialdemokraterna har en förkrossande majoritet i flertalet av valdistrikten, med undantag för några distrikt som vi ska kommentera särskilt nedan. Det är uppenbart att Socialdemokraterna har förvandlats från arbetarpartiet till bidragstagarpartiet. S fick över 42 000 röster i de 23 områdena, vilket räcker till cirka två mandat och 49 procent av rösterna. Därtill kan läggas 13 procent som röstat på Vänsterpartiet. Härtill ska läggas alla röster som kom från ”normala” utanförskapsområden. Värst av alla områden är Herrgården i Rosengård i Malmö 89 procent röstade på S eller V (79 procent på S), med ytterligare tre valdistrikt låg på 87 eller 88 procent (i Rinkeby i Stockholm och Rosengård i Malmö). Men i Södertäljes och Botkyrkas utanförskapsområden röstade man på Kristdemokraterna,  sedan Stefan Löfven vägrat att erkänna det turkiska folkmordet på armenier 1915.

 

Sveriges Unga Muslimer och extremismen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har genom åren generöst delat ut bidrag till diverse organisationer. En av organisationerna som fått stöd med miljonbelopp heter Sveriges Unga Muslimer (SUM). Under 2015 beviljade MUCF bidrag på drygt 3 miljoner kronor till SUM. I december 2016 avslogs för första gången en ansökan om statsbidrag. Sedan beslutet överklagats återförvisades det till MUCF för ny handläggning. MUCF tog då fram en rapport om SUMs verksamhet och kontakter. Efter den rapporten blev det återigen avslag på ansökan och krav på återbetalning av bidrag på 1,4 miljoner kronor, beviljade för 2016. Artikeln bygger i huvudsak på MUCFs rapport.

 

Jordan B. Peterson

Den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B. Peterson har blivit ett stort namn inom den amerikanska högern under senare tid. Så sent som i år har han fått sitt stora genomslag, särskilt bland yngre män, som känner sig undanskuffade i det alltmer feminiserade samhället. Tidigare i år kom hans senaste bok 12 livsregler – ett motgift mot kaos ut på svenska.

 

#MeToo-rörelsens negativa följder

#MeToo-rörelsen fick stort genomslag både i USA och Sverige. Konsekvenserna var inte enbart positiva. Heather Mac Donald granskar de negativa konsekvenserna av rörelsen.

 

Djupdykning i valresultatet

Contra gör en djupdykning i valresultatet och konstaterar att det blev fiasko för personvalet och att det är svårt för småpartierna – de riktiga småpartierna med något tiotusental röster – att få genomslag för sin existens.

 

Vaclav Klaus gör upp räkningen med EUs migrationspolitik

Den tidigare tjeckiske presidenten Václav Klaus har tillsammans med sin nära medarbetare Jiří Weigl författat en skrift som borde läsas av varje politiker i Europa i allmänhet och EU i synnerhet. Författarna gör här upp räkningen med den katastrofala migrationspolitik som har förvandlat betydande delar av EU-området till en bakgård till Tredje världen.

 

Könsstympning – offren får inte hjälp

Infibulation är namnet på den grövsta varianten av könsstympning (och faraonisk könsstympning är en synonym). Tusentals infibulationstagna tjejer lever i Sverige utan att få hjälp, medan förövarna går fria. Detta trots att det rent tekniskt är enkelt att rädda samtliga offer. Om vi verkligen vill det, så kan vi rädda allihop.

 

Att avsluta eller refomera EU

Trots EUs subsidiaritetsprincip (att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt) är det alltfler beslut som fattas i Bryssel, långt bort från medborgarna. Kritiken mot EU ökar. Ska EU reformeras eller avskaffas för att vi ska komma till rätta med problemen? Läs artikeln här!

 

Många klimatforskare motståndare till IPCCs hypoteser om den globala uppvärmningen

Ibland får vi höra om ”vetenskapligt konsensus” inom klimatvetenskapen angående den globala uppvärmningen och att den påverkas av människan. I nummer 3 2018 av Contra konstaterades att påståendet att 97 procent av klimatforskarna är överens är en ren bluff byggd på uttalanden från 50–70 noggrant utvalda forskare. Många forskare anser att solens påverkan på klimatet är alltför okänd för att man ska kunna uttala sig säkert. I denna artikel redogör vi för några av alla de som inte ansluter sig till ”konsensus”.