Contra nummer 5 2012 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Mansförbjudet –
ny bok av Pär Ström presenteras av C G Holm

”Jämställdisten” Pär Ström, intervjuad i Contra nummer 2 2011, gav nyligen ut boken Mansförbjudet. Könsdiskriminering av män och pojkar. Det är en bok som går vidare på temat i hans bok Sex feministiska myter från 2011 (presenterad i Contra nummer 3 2011). Men den här gången är det en mer legalistisk analys som Pär Ström gör. Det handlar inte om åsikter och genus”vetenskap” utan om konkreta inslag i lagar och förordningar som diskriminerar män och pojkar.

Samhällsutvecklingen har gått därhän att det idag inte finns några institutionella regler som begränsar kvinnors möjligheter i samhället. Däremot finns det ett flertal program och regler som begränsar männens motsvarande möjligheter.

Sverigedemokraterna: Väljarbasen och förhållandet till välfärdsstaten
av Carl Andersson

Sverigedemokraternas sociala bas ligger bland unga lågavlönade eller arbetslösa män på landsbygden och i mindre orter. Därför har partiet fått så sällsynt dålig press, medias ledande företrädare är högavlönade i de större städernas inre delar, dessutom ofta kvinnor. Nye Contra-medarbetaren Carl Andersson tittar närmare på SDs väljarbas och deras politiska profil.

Vem granskar granskarna?

Media brukade kallas för den fjärde statsmakten (efter den lagstiftande, verkställ-ande och dömande). Idag är det mer och mer så att media tränger undan de traditionella statsorganen. En sensationsrubrik och genast viker sig ämbetsverk, regering och domstolar. Ibland har naturligtvis media rätt och gör precis det som media ska, avslöjar oförrätter, misstag och korruption. Men under senare år har media skaffat sig en så stark ställning att mediadrevet kan driva igenom sin linje mot fakta och sunt förnuft. Och detta utan något reellt ansvarstagande för kvalitet och innehåll.

Syndikalisternas nya ansikte
av Tommy Hansson

Syndikalisterna utgör en mycket liten grupp på den svenska arbetsmarknaden. De märks knappt i den politiska eller fackliga debatten, sannolikt finns mellan 5000 och 6000 medlemmar i hela landet. Likafullt har vi valt att granska denna rörelse.

Tillväxtverkets miljardrullning
av Fredrik Runebert

Allmänhetens kännedom om myndigheten Tillväxtverket har under sommarmånaderna ökat radikalt i och med DNs avslöjanden om generösa personalrepresentationer. Men var dessa kostnader verkligen så orimliga att det legitimerar ett avskedande av generaldirektören Christina Lugnet? Eller kan dessa kostnader förklaras med att svenska statens personalpolitik innebär låga löner och brist på personalförmåner? För att sätta DNs scoop i ett större perspektiv kan det vara nyttigt att ställa dessa representationskostnader i förhållande till de totala lönekostnaderna och framförallt granska om kostnaderna för myndigheten ger medborgarna någon form av samhällsnytta. Samtidigt bör en myndighet föregå med gott exempel när det gäller momsredovisning. Personalfesten var bara 0,3 procent av Tillväxtverkets personalkostnader och personalkostnaderna var bara 5 procent av Tillväxtverkets totala kostnader (inklusive fördelade bidrag).

Befolkningsexplosionen som försvann
av C G Holm

I större delen av världen – inklusive länder som Iran, Indonesien och Brasilien – har fertiliteten sjunkit drastiskt. Det är fortfarande snabb befolkningstillväxt. Men det beror på att de som redan är födda lever längre. Inte på att födelsetalen är höga.

Hur mycket mångfald tål demokratin?
av David Stavenheim

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö, verksam vid Göteborgs Universitet, har i en studie ingående berört demokratiska dilemman i ett mångkulturellt Sverige. Hans avhandling heter Hur mycket mångfald tål demokratin?