Contra nummer 5 2009 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Etnisk rensning i Europas mitt
av C G Holm

”Etnisk rensning” är en term som för tankarna till Rwanda eller Bosnien. Men den har praktiserats i mer centrala delar av Europa och fortsätter in i denna dag. Den etniska rensningen behöver inte ske med våld utan kan gå lika effektivt – och med mindre ofördelaktig uppmärksamhet i omvärlden – genom ekonomisk politik, utbildningspolitik och statliga satsningar på infrastruktur och kultur. Här tar vi upp behandlingen av de tyska och ungerska minoriteterna i Rumänien. Särskilt inriktas artikeln på den tyska minoriteten, vilket är nog så intressant i samband med att Herta Müller fick Nobelpriset i litteratur för att hon skildrat just denna fråga, bara några dagar efter det att Contra gick till tryck.

Darwin utmanas – ”Intelligent design”
av Tommy Hansson

2009 är det dubbelt Darwin-jubileum. Det är i år 200 år sedan Charles Darwin (1809–82) föddes, samtidigt som det är 150 år sedan Darwins banbrytande bok On the Origin of Species by Means of Natural Selection utgavs. Darwins tankar fick snabbt genomslag och har länge varit praktiskt taget allenarådande när det gäller att förklara allt livs uppkomst. Under senare år har emellertid en teoribildning som inryms i begreppet intelligent design utmanat evolutionsteorin i Darwins tappning.

Anhängarna av teorin om intelligent design (ID) ifrågasätter darwinismens materialistiska och mekanistiska synsätt. De avvisar tesen att allt liv frambringats på ett slumpartat sätt under långa tidrymder och förutsätter i stället existensen av en skapande intelligens i universum. Några, men inte alla, kallar denna intelligens ”Gud”.

Kommuner prioriterar fritid och kultur
av Fredrik Runebert

Hur prioriterar svenska kommuner mellan kärnverksamheterna vård, skola, omsorg och mindre nödvändiga sektorer såsom fritid och kultur? Behöver verkligen kommunerna mer pengar från staten för att få sina budgetar att gå ihop? Dessa frågor blir besvarade i den nyligen utgivna Timbro-rapporten ”Långt ifrån lagom – kommunala satsningar i kristider”, författad av Lotta Moberg, student i nationalekonomi vid Lunds universitet, och Jonas Sigedal, student vid Handelshögskolan i Stockholm.

Sjuttio år sedan Vinterkiget inleddes
av Gunnar Palm

I dagarna är det sjuttio år sedan det sovjetiska överfallet på Finland som blev ”Finska vinterkriget”. Än idag cirkulerar en hel del myter om vad som verkligen hände i kriget – och efter. Gunnar Palm sammanfattar vad som hände – och inte hände.

Den traditionella moralen i kris
av Allan C. Brownfeld

Etikkonceptet tycks alltmer framstå som en paradox i kongressen, affärslivet och andra områden i vårt samhälle. Ledsamt nog uppvisar unga människor, i takt med att de observerar de äldres beteende, exakt samma sorts likgiltighet inför traditionell moral och etiska måttstockar.

Valet i Libanon:
Håll Hizbollah borta från regeringen
av Roni Doumit

Samma dag som svenskarna gick och röstade på sina EU-representanter var det dags för libaneserna att visa vilket Libanon de vill leva i. Detta var det andra relativt fria valet sedan Cederrevolutionen 2005. Jag säger relativt fria val, eftersom många delar av landet är kontrollerade av militanta grupper… Ron Doumit som bor i Uppsala och själv kandiderade i valet berättar.

Liten tolerans för minoriteter i muslimska länder
av C G Holm

Samtidigt som muslimer kräver att det svenska samhället ska anpassas till de för många svenskar kulturfrämmande krav som muslimer ställer fortsätter förtrycket av kristna och andra minoriteter i de länder som kontrolleras av muslimer. I artikeln ges några exempel från olika delar av den muslimska världen.

 

Sveriges föräldrar hårt hållna av sin regering
av Bo C. Pettersson

Hemundervisning är en möjlighet som används av något hundratal familjer i landet. Det är normalt en utväg när den vanliga skolan fungerar dåligt på grund av barnets eller familjens speciella behov och intressen. Regeringen försöker nu avskaffa denna sällan använda, men nog så viktiga möjlighet. En möjlighet som för övrigt ingår i de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige anslutit sig till.

 

Svenskt initiativ bakom bildandet av WACL
av Tommy Hansson

Baltiska Kommittén bildades i april 1943 för att ge stöd åt de av Sovjetunionen undertryckta baltiska staternas kamp för frihet och oberoende. Professor Birger Nerman var den främsta eldsjälen och drivkraften i Kommitténs arbete.

Filosofie doktorn och docenten Birger Hagård, som var riksdagsman för Moderata samlingspartiet 1982-98 samt ordförande för Baltiska kommittén under många år från 1971, skriver så i ett företal till en skrift om Baltiska Kommittén.

Det var Birger Nerman, hans nära medarbetare Arvo Horm och den socialdemokratiske estniske exilpolitikern August Rei som vid en APACL-kongress i Tokyo 1962 föreslog att en antikommunistisk världsorganisation skulle bildas. Resultatet blev, efter diskussioner vid flera APACL-kongresser, WACL, som bildades formellt i Taipei 1967.

Etnisk rensning i Europas mitt
av C G Holm

”Etnisk rensning” är en term som för tankarna till Rwanda eller Bosnien. Men den har praktiserats i mer centrala delar av Europa och fortsätter in i denna dag. Den etniska rensningen behöver inte ske med våld utan kan gå lika effektivt – och med mindre ofördelaktig uppmärksamhet i omvärlden – genom ekonomisk politik, utbildningspolitik och statliga satsningar på infrastruktur och kultur. Här tar vi upp behandlingen av de tyska och ungerska minoriteterna i Rumänien. Särskilt inriktas artikeln på den tyska minoriteten, vilket är nog så intressant i samband med att Herta Müller fick Nobelpriset i litteratur för att hon skildrat just denna fråga, bara några dagar efter det att Contra gick till tryck.

Darwin utmanas – ”Intelligent design”
av Tommy Hansson

2009 är det dubbelt Darwin-jubileum. Det är i år 200 år sedan Charles Darwin (1809–82) föddes, samtidigt som det är 150 år sedan Darwins banbrytande bok On the Origin of Species by Means of Natural Selection utgavs. Darwins tankar fick snabbt genomslag och har länge varit praktiskt taget allenarådande när det gäller att förklara allt livs uppkomst. Under senare år har emellertid en teoribildning som inryms i begreppet intelligent design utmanat evolutionsteorin i Darwins tappning.

Anhängarna av teorin om intelligent design (ID) ifrågasätter darwinismens materialistiska och mekanistiska synsätt. De avvisar tesen att allt liv frambringats på ett slumpartat sätt under långa tidrymder och förutsätter i stället existensen av en skapande intelligens i universum. Några, men inte alla, kallar denna intelligens ”Gud”.

Kommuner prioriterar fritid och kultur
av Fredrik Runebert

Hur prioriterar svenska kommuner mellan kärnverksamheterna vård, skola, omsorg och mindre nödvändiga sektorer såsom fritid och kultur? Behöver verkligen kommunerna mer pengar från staten för att få sina budgetar att gå ihop? Dessa frågor blir besvarade i den nyligen utgivna Timbro-rapporten ”Långt ifrån lagom – kommunala satsningar i kristider”, författad av Lotta Moberg, student i nationalekonomi vid Lunds universitet, och Jonas Sigedal, student vid Handelshögskolan i Stockholm.

Sjuttio år sedan Vinterkiget inleddes
av Gunnar Palm

I dagarna är det sjuttio år sedan det sovjetiska överfallet på Finland som blev ”Finska vinterkriget”. Än idag cirkulerar en hel del myter om vad som verkligen hände i kriget – och efter. Gunnar Palm sammanfattar vad som hände – och inte hände.

Den traditionella moralen i kris
av Allan C. Brownfeld

Etikkonceptet tycks alltmer framstå som en paradox i kongressen, affärslivet och andra områden i vårt samhälle. Ledsamt nog uppvisar unga människor, i takt med att de observerar de äldres beteende, exakt samma sorts likgiltighet inför traditionell moral och etiska måttstockar.

Valet i Libanon:
Håll Hizbollah borta från regeringen
av Roni Doumit

Samma dag som svenskarna gick och röstade på sina EU-representanter var det dags för libaneserna att visa vilket Libanon de vill leva i. Detta var det andra relativt fria valet sedan Cederrevolutionen 2005. Jag säger relativt fria val, eftersom många delar av landet är kontrollerade av militanta grupper… Ron Doumit som bor i Uppsala och själv kandiderade i valet berättar.

Liten tolerans för minoriteter i muslimska länder
av C G Holm

Samtidigt som muslimer kräver att det svenska samhället ska anpassas till de för många svenskar kulturfrämmande krav som muslimer ställer fortsätter förtrycket av kristna och andra minoriteter i de länder som kontrolleras av muslimer. I artikeln ges några exempel från olika delar av den muslimska världen.

 

Sveriges föräldrar hårt hållna av sin regering
av Bo C. Pettersson

Hemundervisning är en möjlighet som används av något hundratal familjer i landet. Det är normalt en utväg när den vanliga skolan fungerar dåligt på grund av barnets eller familjens speciella behov och intressen. Regeringen försöker nu avskaffa denna sällan använda, men nog så viktiga möjlighet. En möjlighet som för övrigt ingår i de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige anslutit sig till.

 

Svenskt initiativ bakom bildandet av WACL
av Tommy Hansson

Baltiska Kommittén bildades i april 1943 för att ge stöd åt de av Sovjetunionen undertryckta baltiska staternas kamp för frihet och oberoende. Professor Birger Nerman var den främsta eldsjälen och drivkraften i Kommitténs arbete.

Filosofie doktorn och docenten Birger Hagård, som var riksdagsman för Moderata samlingspartiet 1982-98 samt ordförande för Baltiska kommittén under många år från 1971, skriver så i ett företal till en skrift om Baltiska Kommittén.

Det var Birger Nerman, hans nära medarbetare Arvo Horm och den socialdemokratiske estniske exilpolitikern August Rei som vid en APACL-kongress i Tokyo 1962 föreslog att en antikommunistisk världsorganisation skulle bildas. Resultatet blev, efter diskussioner vid flera APACL-kongresser, WACL, som bildades formellt i Taipei 1967.