Contra nummer 5 1997 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Palmeutredning på villovägar

Stig Johansson, som arbetat 18 år på SÄPO, och då bland annat med Palmeutredningen och med bevakning av högerextrema grupper, fortsätter sin kritiska granskning av Palmeutredningen. Den här gången behandlar han de “dårar”, som ofta getts stort utrymme i media som “troliga” gärningsmän. Till exempel arbetade 30-40 poliser med utredningen av Europeiska Nationalsocialistiska Unionen, som själv tog på sig ansvaret för mordet. Unionen visade sig bestå av en person, som hade ett mycket löst förhållande till sanningen.

Stig Johansson tar också upp SÄPOs socialdemokratiska nätverk och hur partipolitiska hänsyn i alltför stor utsträckning fick styra arbetets inriktning. Bland ledande socialdemokratiska politruker inom SÄPO kan nämnas byråchefen Bengt Lööw, gift med förra invandrarministern och ordföranden i socialdemokratiska kvinnoförbundet Maj-Lis Lööw.

En som råkade illa ut i det socialdemokratiska svepet mot “högern” var en oförvitlig riksdagsstenograf, som råkade vara bekant med Anders Larsson, som trots att han röstade med socialdemokraterna och hade ett tidigare förflutet som medlem i Folkpartiet, kallades för den “47-årige högerextremisten” i media. Riksdagsstenografen attackerades våldsamt i media på mycket lösa grunder, ja på inga grunder alls. Och skallet återspeglades av hanteringen av honom i riksdagen, där han så småningom blev förtidspensionerad.

Reformerna i Ryssland fast förankrade

Contra ansvarige utgivare Tommy Hansson har besökt Ryssland och Sankt Petersburg. Han drar slutsatsen att reformerna nu är fast förankrade och att det är svårt att tänka sig ett totalt återfall till det läge som en gång var. Visst återstår mycket att göra, marknadsekonomins segertåg är bara påbörjat och rättssäkerhet är ett nästintill okänt begrepp i ett land där maffian kan göra både det ena och det andra. Men så mycket har hänt att det är svårt att tänka sig att den gamla regimens anhängare skulle kunna åstadkomma mer än ett tillfälligt bakslag i reformarbetet.

Tommy Hansson pekar också på den potential som nordvästra Ryssland utgör för svenskt näringsliv.

Maktspelet i Västasien

Contras Mellanöstern-korrespondent Bertil O. Wedin behandlar maktspelet i Västasien och går då särskilt in på Azerbajdzjan och andra länder i området som den nya ryska regimen försöker göra så osjälvständiga som möjligt. Idag ser vi en återspegling av det “the great game” som spelades när det ottomanska riket var under upplösning. Idag heter en av spelarna återigen Ryssland, som har övertagit det gamla Sovjetunionens strategiska intressen i området. Turkiet spelar då liksom nu en nyckelroll i det stora spelet.

Mobbingen har många skepnader

Gästskribent i detta nummer är Göran Albinsson-Bruhner, tidigare chef för Svenska Dagbladets näringslivsredaktion. Han behandlar inledningsvis hur de “politiskt korrekta” använder mobbing för att utesluta små oberoende röster ur debatten, exempelvis Contra. Han går sedan över till att behandla hur ett helt land blir utsatt för mobbing. Och det är ett land som är “bäst i klassen”, Schweiz. Schweiz har en sällsynt framgångsrik ekonomi och en sällsynt utvecklad demokrati. Därmed borde landet vara en förebild för oss övriga, men schweizarna har varit alltför duktiga och alltså blir de mobbade. Till exempel när det gäller hanteringen av judiskt flyktkapital. Hur många länder gav samma möjligheter för judiska flyktingar att få en fristad som Schweiz? Sverige var definitvt inte ett av de länderna.

Tryggve Lie räddade Israel och Korea

FNs förste generalsekreterare norrmannen Tryggve Lie tillhör det kalla krigets hjältar. Han hade sin politiska bakgrund inom det norska Arbejderpartiet, men blev på det internationella planet en man som kom att göra många avgörande insatser för försvaret av de västerländska idealen. Inte minst i samband med staten Israels bildande och i samband med Koreakriget, två konflikter som dominerade Tryggve Lies generalsekreterarperiod. Det var Tryggve Lies insatser som gjorde det möjligt för staten Israel att bestå efter det arabiska angreppet mot staten och det var hans insatser som gjorde att Sydkorea inte hamnade i kommunisternas händer.

Folke Bernadotte

I anslutning till artikeln om Tryggve Lie finns en kort presentation av den svenske greven Folke Bernadottes insatser i konflikten i Mellanöstern, innan han mördades av israeliska terrorister i september 1948.

Vi under skatter digna ned

Internationalens berömda ord – ur den sällan sjungna fjärde versen – är utgångspunkten för Contras analys av det framtida skattetrycket. Öppningen mot Europa och den internationella kapitalmarknaden har gjort att Sverige inte längre kan vara alltför avvikande i sin skattepolitik. Vi ser hur Sverige tvingats sänka skatten på öl, för att åtminstone rädda några sysselsättningstillfällen i svensk bryggerinäring. Vi ser hur utländska kapitalförsäkringar blir alltmer attraktiva av skatteskäl, och hur staten misslyckas med att skattebelägga dem. Vi ser hur förmögenhetsskatten börjar bli en teknisk omöjlighet. I artikeln görs en systematisk genomgång av vilka skatter som “har framtiden för sig” och vilka som kommer att mer eller mindre försvinna på grund av den nya öppenheten.