Contra nummer 5 1983 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Kärnvapenstrategins grunder
Tvångsarbete i Sovjet
Sven Rydenfelt: Företagarna – vår ekonomiska motor (insändare)
Edith Lundberg: Social-Sverige griper in (insändare)
Dietmar Kröhnert: Vad får vi veta om Ostpreussen (insändare)
Filip Lundberg: Vad gjorde fredsrörelsen 1938?
Jan Collander: Gamla sanningar i ny omgivning
Joachim Bamrud: Armando Valladares – 22 år oskyldig i Castros fängelser!
Björn Arrhén: Fidel Castro – ett hot mot världsfreden
Wieslaw Patek: Polisens tortyr i Polen
Frihet och makt – röster från Charta 77 (bokrecension)
Gordon Tullock: Den politiska marknaden (bokrecension)
Mogens Berendt: Fallet Sverige (bokrecension)
Gösta Hultén och Jan Samuelsson: Mediavänstern (bokrecension)
FNs havsrättskonvention – en socialistisk tvångströja
Rudebarbs