Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 4 2023 som pdf  (Endast för prenumeranter).

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare; Nej till islamska påtryckningar

C G Holm: Utdikning av sumpmarker. Sverige är ett av de länder i Europa som har störst andel sumpmarker (våtmarker), en femtedel av den totala ytan. Ända sedan Medeltiden har svenskarna med svett och handkraft försökt dika ut sumpmarkerna för att få bördig jordbruksmark. Särskilt aktuellt blev det efter den stora missväxten 1867–1868.

Dan Ahlmark: Demokratisk eller auktoritär kollektivism? Kollektivism, innebär att individens åsikter underkastas gruppens. Läs artikeln här.

Janis Vikmanis: Underjordiskt tryckeri i Lettland. På Sovjettiden fanns det ett underjordiskt tryckeri i Lettland, ett tryckeri som producerade fina och förbjudna böcker.

Géza Molnár: Den globala uppvärmningen. Det finns ingen större anledning att oroa sig för ”den globala uppvärmningen”. Desto större anledning att oroa sig för vad politikerna hittar på för att hejda den globala uppvärmning, som mest är av godo.

Filip Björner: Vågar vi demonstrera för yttrandefriheten. Koranbränningar har blivit högaktuellt. Och en del vill förbjuda dem och ge efter för påtryckningar från muslimska diktaturer.

När brott blir ett acceptablet handlingsalternativ. Sverige har under många år satsat stora resurser på brottsförebyggande åtgärder. Men resultaten uteblir. Det behövs ett nytänkande. Per-Olof Wikström,  professor emeritus i kriminologi vid universiteten i Cambridge och Malmö, har 45 års erfarenhet av forskning inom brottsförebyggande arbete. Han har på Stockholms Handelskammares uppdrag gjort en kartläggning av nuläget för brottsprevention i Sverige och hur detta står sig internationellt.