Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 4 2021 som pdf (endast för prenumeranter)

Beställ ett pappersexemplar här!

 

Ledare: Det är dags för oppositionen att visa vem som bestämmer

Oppositionen kan emellanåt vinna omröstningarna i Riksdagen, men vinsterna är halvhjärtade och avser enbart beställningar från regeringen av nya lagstiftningsförslag. Oppositionen skulle mycket väl kunna utforma egna förslag och låta Riksdagen anta dem direkt och inte överlåta avgörandet till regeringen.

 

C G Holm: Många fördelar med livsmedelsindustrin

Är det bäst att laga all mat ”från grunden” eller att anlita den moderna livsmedelsindustrins erbjudanden om säkrare, enklare, billigare och god mat? Vi granskar argument för och emot den moderna livsmedelsindustrin och konstaterar att allt till syvende og sidst handlar om den enskildes val. Men det valet bör göras mot en korrekt faktabakgrund.

 

Damian Whitworth intervjuar Sayragul Sauytbay

Kinas behandling av uigurer, en minoritet i huvudsak bosatt i provinsen Sinkiang (Xinjiang) föranleder allt mer protester världen runt. Uppskattningsvis en miljon uigurer har placerats i läger där myndigheterna försöker omvandla uigurerna till kineser. Detta gäller även för den något mindre minoriteten kazakher. Vi publicerar här en intervju med en av de ledande kazakhiska dissidenterna, Sayragul Sauytbay, som har lyckats ta sig först till Kazachstan och sedan till Sverige.

 

Géza Molnár: Kina trampar ner friheten i Hongkong

Förhoppningarna om en demokratisk utveckling i Hongkong efter Storbritanniens överlämnande av kolonin till Kina 1997 kom på skam. Kineserna krävde att Hongkongs ledning skulle vara kommunistvänlig och alla ledare för administrationen i Hongkong sedan 1997 har stått kommunistpartiet nära. Under senare år har trycket på Hongkong-borna ökat och den yttrandefrihet som fanns under britternas styre har krossats. Läs artikeln här!

 

Filip Björner: Förfelad kamp mot penningtvätt

Bör finansiering av terrorism bekämpas med ett stort och finmaskigt nät som spänner hårt kring verksamheter där penningtvätt kan tänkas förekomma? Eller är det mer förnuftigt att övervaka misstänkta personer och organisationer och slå till mot deras finanser när det föreligger en tydlig hotbild? Eller bör olika säkerhetsexperter samtidigt och oberoende av varandra arbeta med båda metoderna? Nuvarande system slår hårt mot ”vanligt folk”, men inte mot skurkarna.

 

Rysk militärforskning

Hög grad av statlig kontroll, spetssatsningar inom AI och robotik samt nära koppling till verklighetens slagfält i Syrien och Ukraina. Det är några av lärdomarna från en studie av rysk militär forskning som presenteras i rapporten Russia’s Military R&D Infrastructure – A Primer.

 

Britt-Louise Hoberg: Har svenska kristenheten utsett  Israel till världens skurk?

Svenska kristenheten har sedan 50 år vänt sig i israelfientlig riktning. Detta framgår av rapporten När teologi blev 68-ideologi gjord av docent Johan Sundeen.

 

Klimatet

Klimatjournalisten Sven Börjesson har skrivit en bok som är kritisk mot mycket av det som idag skrivs om klimatet. Boken är full av fakta som ofta strider mot IPCCs rapporter.Temperaturen har visserligen ökat sedan slutet på Lilla istiden 1850, men huvuddelen av ökningen skedde mallan 1900 och 1940 då utsläppen av koldioxid var små. Under perioden 1940–1990 sjönk temperauren trots att kölodioxidutsläppen gick upp kraftigt.

 

Oleg Penkovskij

Sveriges ende professor i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell, har skrivit en bok om spionen Oleg Penkovskij (avrättad av ryssarna 1963). Boken innehåller inga avgörande nyheter om Penkovskij, men är ett välskrivet kapitel om det Kalla krigets historia.