Contra nummer 4 2012 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Någonstans hos KGB finns det en Wallenberg-dossié som de aldrig visat oss
Intervju med Janis Rozkalns av C G Holm

Janis Rozkalns tillbringade som dissident flera år i Gulag innan Sovjetunionens fall. Där träffade han en fånge som sett namnet ”Raoul Wallenberg” och en adress skriven med latinska bokstäver på en byrå fången beordrades att flytta i Vladimir-fängelset.

Jag jobbade på kibbutz i Israel
av Isak Nygren

Långt innan staten Israels grundande bildade judar i området kollektivjordbruk som kallades kibbutzer. Den första redan 1909. Kibbutzerna var tänkta som socialistiska mönstersamhällen och i början var till och med barnuppfostran kollektiv. Många kibbutzer bildades i de obebodda träskmarkerna runt Genessaret och i öknarna i söder – de skapade fruktbara jordbruk där inget funnits tidigare. Idag är kibbutz-rörelsen på stark tillbakagång. Detta socialistiska experiment är lika misslyckat som alla andra socialistiska rörelser. Idag ombildas kibbutzer till privatägda företag. Men fortfarande finns några kibbutzer kvar, som gärna rekryterar idealistisk arbetskraft från andra länder. Isak Nygren åkte till Israel och arbetade på kibbutz två månader förra sommaren.

Svenskar går i exil för att slippa Jan Björklund
Om hemundervisning

Det finns en liten grupp svenskar som förföljs med blåslampa av utbildningsminister Jan Björklund. Det har gått så långt att alltfler flyr landet och beger sig i exil. Vanligen till Åland. Det handlar om det fåtal föräldrar som arbetar med hemundervisning av barn. Totalt handlar det om ett åttiotal barn, som tidigare kunnat använda en undantagsparagraf i skollagen. Den möjligheten stängdes 2011 och sedan dess hotas barn som får hemundervisning av viten och i förlängningen att de ska tas från sina föräldrar.

Sverker Åström – svensk utrikespolitiks mörka skugga
av Tommy Hansson

Efter den forne toppdiplomaten Sverker Åströms frånfälle har hans minne blivit föremål för diverse hyllningar i form av tidningsartiklar och TV-program. Utrikesminister Carl Bildt tillhör dem som instämt i hyllningskören. Åström var kanske mest känd för två saker: han var en promiskuös homosexuell och hans namn förekom ofta i spekulationer om en inte avslöjad spion i den sovjetiska underrättelsetjänsten KGBs sold i den svenska utrikesledningen. Som kommer att framgå av artikeln hänger dessa två saker intimt samman.

Majoritetens tyranni
av Fredrik Runebert

Föreställ er en affärsman som tidigare var professor i ekonomi. Han är en debattglad person som ofta hamnar i kontroverser efter hårda och tydliga ställningstaganden. Som referenspunkter för sina värderingar har han Friedrich Haeyk, Milton Friedman, Adam Smith, Robert Nozick, Joseph Schumpeter och Ludwig von Mises. Dessutom citerar han Ayn Rands mastodontverk Och världen skälvde. Är det en svensk affärsman? Kan en Wallenberg göra så? Nej, beskrivningen ovan förkroppsligas av den finlandssvenske styrelseordföranden i Sampo group och Nordea Björn Wahlroos, som bland annat har kritiserat svenska statens ägarstyrning av Nordea och dess populistiska utspel om regleringar av bankväsendet. Just nu är han aktuell med boken Marknader och demokrati – Uppbrott från majoritetens tyranni, där balansen mellan makter och motmakter utreds både historiskt och i nutid.

OS – neutralt eller politiskt korrekt?
av Britt Louise Körninger

En gång i tiden avskaffades de olympiska spelen, på grund av deras hedniska influens. Det var den kristne romerske kejsaren Theodosius I (även kallad ”den store”), som förbjöd spelen cirka år 393 efter Kristus. I slutet av 1800-talet återskapades OS, genom en idé från den franske aristokraten Pierre de Coubertin. Coubertin hävdade också betydelsen av internationella idrottstävlingar för att hindra stridigheter mellan nationer och skapa fred. Framförallt underströk han att sportsamarbetet skulle främja freden i Europa. Nu håller de på att förfalla i den politiska korrekthetens träsk.

Bostadshyresmarknaden
av Sten Dybeck

Assar Lindbeck, vår mest kände nationalekonom har i sommar gett ut sina memoarer. Där konstaterar han beträffande hyresregleringen ”Det är inget gott betyg åt svenska politiker att en tillfällig kristidsreglering tillåts göra skada nästan 70 år efter krigets slut”.

Och han har rätt – om man ser till hela fastighetsmarknaden, så kan man konstatera att lokalhyresmarknaden och bostadsrättsmarknaden fungerar, men inte bostadshyresmarknaden – den som är hyresreglerad.