Contra nummer 4 2005 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Grafströms uppgörelse med kommunismen

I en tidigare artikel (Contra 3/2005) behandlades Sven Grafströms (1902-55) diplomatiska verksamhet fram till krigsslutet 1945. Det har nu blivit dags att belysa Grafströms insatser från 1945 fram till hans alltför tidiga död 1955. Grafström var under den avslutande tioårsperioden av sitt liv bland annat verksam som ambassadör i Latinamerika, svenskt sändebud vid Förenta nationerna (FN) i New York samt chef för den svenska delegationen i FNs övervakningskommission om kringsfångarna i Korea 1953.

Skattmasens manifest
av Fredrik Runebert

Mikael Wokander har i 37 år varit anställd inom skatteförvaltningen och har efter sin pensionering skrivit en bok om skattemyndigheternas arbetsmetoder, ineffektivitet och byråkrati. I boken framkommer det tydligt att rättssäkerheten skulle kunna förbättras mycket inom skatteförvaltningen. Författaren tar upp fyra exempel på hur beslut om skatterevision har gått till.

Ny attack mot yttrandefriheten
av C G Holm

Landets domstolar går allt oftare ärenden åt yttrandefrihetens fiender. Snart är det inte bara så att det är politiskt olämpligt (och negativt för karriär och social status) att framföra vissa åsikter, det kan också resultera i fängelsestraff. För andra gången på kort tid har en svensk domstol dömt en kristen förkunnare till fängelse.

Förtroendet för massmedia sjunker

av Allan C. Brownfeld

I ett demokratiskt samhälle kan de beslut vi fattar som medborgare inte vara bättre än den information på vilken sådana beslut är baserade. I den meningen spelar media en avgörande roll, vad några kallat regeringens ”fjärde gren”. Olyckligtvis växer bevisen för mediernas maktmissbruk, detta oavsett spektakulära avslöjanden om förfalskning och plagiat som i fallen med New York Times Jayson Blair och The New Republics Stephen Glass.

Mordet på Heydrich och massakern i Lidice
av Tommy Hansson

20 kilometer väster om Prag låg byn Lidice, med anor från 1300-talet, fram till den 10 juni 1942. Då utplånade tyska styrkor byn som en hämnd för mordet på SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, riksprotektor över Böhmen-Mähren med residens i Hradcany-borgen i Prag. Byns män sköts till döds medan kvinnor och barn fördes till koncentrationsläger; några barn utackorderades i tyska familjer. Efter kriget har en ny samfällighet, kallad Nya Lidice, byggts upp.

Nya Vänsterpartiet –
Feministiskt initiativ

Feministiskt Initiativ är ett renodlat vänsterparti, trots att man på presskonferensen den 4 april 2005 försökte föra fram borgerliga alibin. Susanne Linde var ett sådant alibi då hon varit aktiv inom Folkpartiet. Men när hon fick frågan vilket parti hon röstade på i det föregående valet blev svaret efter en kort paus, Vänsterpartiet.

Några av de som ligger bakom Feministiskt Initiativ var med redan 1994 då Stödstrumporna mobiliserade sig efter att kvinnorepresentationen i riksdagen efter 1991 minskade från 38 % till 34 %. Stödstrumpornas tes var att Sverige fått ett bakslag i jämställdhetsutvecklingen. Termen bakslag var hämtad från den amerikanska feministen Susan Faludis bok Backlash: Kriget mot kvinnorna där Faludi framförde tesen att högerns kritik mot feminismen hade slagit igenom i samhället och i media. Stödstrumporna ägnade därför mycket tid åt att kritisera den dåvarande borgerliga regeringen., bland annat för att Sverige ”bröt” mot barnkonventionen och för att den borgerliga regeringen hade försämrat situationen för kvinnor genom besparingar i den offentliga sektorn. När socialdemokraterna kom tillbaka till makten 1994 och genomförde just de åtgärderna blev det dock knäpp tyst från feministerna…