Contra nummer 4 2002 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Persson gladast – men räcker det?

När det återstår mindre än en månad till riksdagsvalet den 15 september tycks utsikterna för en borgerlig regering tämligen avlägsna, även om osvuret är bäst. Göran Persson och socialdemokraterna kan känna sig rätt säkra på en ny fyraårsperiod vid makten. Och det beror mindre på egen förträfflighet än på borgerlighetens tillkortakommanden. Politikerveckan i Almedalen i juli gav, trots ett allmänt hållet gemensamt borgerligt dokument, inte mycket hopp för icke-socialistiskt disponerade väljare. Tvärtom fick nog uttrycket “borgerlig vänster”många att rysa.

Alf Svensson – präktig kristdemokrat med basröst

Alf Svensson kommer troligen att visa sig bli den bäste statsminister Sverige aldrig fick. Å ena sidan upplevs han av många vara det mest tilltalande alternativet som svensk statsminister. Å andra sidan är han ledare för ett parti som i bästa fall kan få något över tio procent av rösterna i riksdagsvalet. Säga vad man vill om Alf – han har med sin envetna kamp för kristdemokratin präglat svensk politik under tre decennier.

Contras poltiskt korrekta ordlista

Trött på all valretorik? Som vanligt har våra politiker överbjudit varandra i att utlova allehanda välsignelser efter valet. Ofta har vallöftena karaktären av politiskt korrekthet, det vill säga det är de mest moderiktiga åsikterna som presenteras som dagsens sanning.

Contra hjälper dig med en ordlista i politisk korrekthet att få en uppfattning om vad politikerna egentligenmenar när de säger en viss sak, kanske med särskild darr på stämman!

Ordlistan är naturligtvis också användbar i andra sammanhang än i samband med valet.

En ny tid – nya doktriner
av Bertil Häggman

De islamiska extremisternas angrepp på de demokratiska samhällena i Väst skapar behov av ett strategiskt nytänkande. President George W. Bush har lanserat en doktrin med tidigare reaktioner på hot från terrorister.

De förstörde Sverige:
Castro, Neto och Palme Schoris idoler
av Tommy Hansson

Pierre Schori är när detta skrivs Sveriges FN-ambassadör i New York. Han har en lång karriär bakom sig inom utrikesförvaltningen men har även under en period varit riksdagsman. Skälet till att vi intresserar oss för honom här är hans destruktiva utrikespolitiska insatser till förmån för kommunismen. Vissa omständigheter tyder på att Schori i själva verket arbetat nära samman med den sovjetiska spionorganisationen KGB.

Dragan Jovius – expert på sovjetspioneri
av Tommy Hansson

I tredje avsnittet av vår nya artikelserie om intressanta svenska skribenter har turen nu kommit till Dragan Jovius. (I 6 2001 presenterades Tage Lindbom och i 2 2002 Melker Johnsson). Jovius, som var av serbisk härkomst, kom under slutet av 1970- och början av 1980-talet att framstå som Sveriges kanske ledande expert på Sovjetunionens mot Sverige och den övriga västvärlden säkerhetshotande verksamhet. Han skrev två böcker i ämnet och framträdde ett flertal gånger i TV och andra media i sin egenskap av fristående underrättelseexpert.

Den islamiska terrorismens rötter
av Antero Leitzinger

Antero Leitzinger avslutar här den genomgång av den islamistiska terrorismens rötter som han påbörjade i förra numret av Contra. I det andra avslutande avsnittet koncentreras uppmärksamhet på snedvridningen av informationen i västerlänska media.