Contra nummer 4 2001 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

De sökte idealen – och fann döden. Om “Kirunasvenskarna” i Karelen
av Tommie Ullman

På 1930-talet utvandrade hundratals svenska män, kvinnor och barn till Sovjetunionen. Följden blev hunger, lidande och död. Många kom från Kiruna, varför den här gruppen hittills tämligen okända emigranter kallats “Kirunasvenskarna”. Sovjetfararna kom dock också från många andra håll i landet. En huvudorsak till att så många gjorde den ödesdigra resan österut var en aggressiv värvningskampanj från det svenska kommunistpartiet. Dagens vänsterparti söker på ett skamligt sätt alltjämt dölja detta.

SKP agerade – Moskva betalade

Att svenska kommunistpartier mottagit penningstöd från Sovjetunionen är ingen nyhet. Nu föreligger dock en nordisk forskarrapport om stödet från Moskva till kommunistpartierna i Norden: Guldet fra Moskva. Finansieringen av de nordiske kommunistpartier 1917­1990 (redaktör Morten Thing). Forum, Köpenhamn.

Varför görs inget åt grön terrorism?
av Allan C. Brownfeld

Under senare tid har våldsdåd med ekologiska förtecken ökat i USA. Några aktiva grupper härvidlag har varit Earth Liberation Front och Animal Liberation Front. Varken den amerikanska allmänheten eller rättsvårdande instanser förefaller ha ägnat detta växande problem tillräcklig uppmärksamhet.

Bush har överraskat positivt – men måste kommuncera bättre

Över ett halvår har gått sedan George W. Bush flyttade in i Vita huset, och även om det säkert finns ett och annat att invända mot hans administrations göranden och låtanden så bör betyget så här långt bli “klart godkänt”. Det är sant att Bush utsatts för kritik från vänster men också från höger. Ty den amerikanske presidenten är alls inte så högerinriktad som folk på vänsterkanten önskar göra sken av, inte ens i miljöfrågan där han fått på skallen för att inte vilja skriva under det famösa Kyotoprotollet. Den tongivande konservativa tidskriften National Review går så långt att man i en ledarnotis använder språkbruket “Green Bush”.

Gåtan Oklahoma City ännu inte löst

“Commander Pedro” – i verkligheten Peter Langan – grundade den vita suprematiströrelsen Aryan Republican Army (ARA) med målsättning att störta den amerikanska regeringen med våld. Modell för ARA var den irländska republikanska armén, IRA. Langan ställdes inför rätta för att ha genomfört ett 20-tal bankrån i Mellanvästern på 1990-talet. Efter Langans gripande kunde polisen i ett hemligt förråd i Kansas City-området bland annat lägga beslag på en stor mängd förfalskade ID-handlingar, vapen och ammunition, materiel för tillverkning av bomber, förklädnader samt ficklexika i utländska språk inklusive arabiska. Kände de amerikanska säkerhetsorganen genom sin kännedom om Langan till terrordådet i Oklahoma City – och varför vidtog de i så fall inte skyddsåtgärder.

Anna-Greta Leijons familjepolitiska revolution

“Jag har inte bestämt mig för om jag ska vara kvar i partiet eller gå med i KFML. Vpk blir det i varje fall inte.” Så uttryckte Anna-Greta Leijon enligt Hans O. Sjöström i Klassens ljus (1987) sina politiska framtidsutsikter 1970. Tre år senare blev Leijon socialdemokratiskt statsråd. Hon är en av de socialistiska politiker som kommit att prägla – och förrycka – svensk politik och svenskt samhällsliv i modern tid. Särskilt har hennes långtgående radikalism i familjepolitiken satt negativa spår i det svenska samhället.

David Horowitz resa från mörker till ljus

Tyvärr kan vi inte presentera David Horowitz, en av USA mest stridbara, konservativa intellektuella, under temat “Kalla krigets hjältar”. Orsaken är att Horowitz var aktiv kommunist/vänsteranhängare under det kalla kriget. Det finns dock inget som hindrar att vi här ändå avporträtterar David Horowitz, som i likhet med många andra före detta vänsterradikaler, kommit till insikt om hur fel han hade. Bland annat arbetade han nära samman med terrororganisationen Svarta pantrarna.

Vilda Vänsterpartiet
av Karl-Göran Bottwyk och C G Holm

Vänsterpartiet har en gedigen historia av nära kontakter med korrumperade diktatorer och massmördare. Partitidningen Ny Dag hyllade i april 1940 Adolf Hitlers resoluta motdrag mot Storbritanniens provokationer ­ det handlade om det nationalsocialistiska Tysklands ockupation av Norge. Senare partiledaren (partiledare 1964­1975) C H Hermansson höll ett tårdrypande minnestal på Medborgarhuset i Stockholm, där han 1953 hyllade den avlidne sovjetiske diktatorn Josef Stalin. Och Hermanssons efterträdare Lars Werner (partiledare 1975­1993), närmaste företrädare till Gudrun Schyman, skickade till exempel hyllningstelegram till Rumäniens diktator Nicolae Ceausescu bara några månader innan kommunismens fall och den nesliga domen mot och avrättningen av Ceausescu.

På ett lägre plan hittar man än idag det sanna Vänsterpartiet. Förtroendevalda som döms för hembränning, misshandel, mordbrand, vapenstölder och mycket mer.