Contra nummer 4 1997 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Palmeutredning på villovägar

Stig Johansson, som arbetat 18 år på SÄPO, och då bland annat med Palmeutredningen och med bevakning av högerextrema grupper, redogör för hur utredningen av mordet på Olof Palme missköttes. Hade inte Hans Holmér tagit över utredningen hade mordet varit löst redan under 1986 är Stig Johanssons bestämda uppfattning. Stig Johansson berättar hur hemlig information från utredningen snabbt läckte ut till pressen (och namnger vilken väg informationen gick). Stig Johansson lade bland annat upp förhöret med den “47-årige högerextremisten” Anders Larsson, som bland annat en vecka innan mordet lämnat in ett brev till statsrådsberedningen med en kopia på en artikel ur Ystads Allehandas “Olof Palme död” (den döde Olof Palme var statsministerns farbror som stupade i slaget om Tammerfors i finska befrielsekriget 1918). Det kan nämnas att “högerextremisten” Anders Larsson enligt vad han själv påstod röstade på socialdemokraterna i det sista valet han deltog i innan han avled. Stig Johansson har också mycket att berätta om den “57-årige SSI-agenten” Joel Haukka, som blev mycket omskriven i pressen. Stig Johansson blev själv föremål för skuggning, telefonavlyssning och förundersökning i den galna jakten på “polisspåret”. Stig Johanssons artikel upptar fyra laddade sidor i det nya numret av Contra.

Den nya fascismens ansikte

Artikeln behandlar den nya fascismen, som den uppträder i form av anarkister och veganer, bland andra.En granskning av den nya fascismen ledder ofelbart tillbaka till den gamla 60-talasvänstern, där de nya fascistoida grupperna har sina ideologiska rötter. Anarkisterna i form av AFA (Anti-fascistisk aktion, en så kallad antirasistisk grupp, olika djuraktivistgrupper, miljögrupper och trotskister.

Sveriges många ödesfrågor

Gästskribenten i detta nummer av Contra är den nyvalde partiledaren i Ny Demokrati, John Bouvin. Han ställer ett antal mer eller mindre retoriska frågor, men ger ganska få svar, här följer hälften av de frågor Bouvin ställer i sin artikel i Contra:
– Varför har demokratin urartat till att bli ett nytt feodalvälde?
– Varför lyssnar inte de demokratiskt valda på väljarna?
– Varför undanhålls sanningen för folket?
– Varför har politik blivit detsamma som lögn?
– Varför stoppades svensk forskning om vätgasteknologi redan för cirka tio år sedan?
– Varför har Ryssland, Tyskland, Japan, USA och nu även Norge satsat på denna teknologi?
– Varför skrattar man sitt politiskt lärda skratt åt vätgasteknik i det dyra Sverige?
– Varför eldar vi upp importerade fossila bränslen som olja, och släpper ut koldioxid, kolmonoxid, fosfor och svavel?
– Varför tror vi oss kunna lösa problemen med att elda sly, kottar och skräpväxter som biobränslen?
– Varför gör vi på sikt öken av vår främsta naturtillgång ­ skogen?
– Varför är svenskt näringsliv hälften så stort per invånare som i det utvecklade Centraleuropa?
– Varför förkastades den svenska uppfinningen av den flata TV-skärmen i Sverige ­ och varför utvecklar Japan den vidare?
– Varför betraktar vi uppfinnare som paria och låter patenten och kunskapen fly Sverige?
– Varför lät vi Carl Bildt-regeringen sälja våra mineraltillgångar för en spottstyver?
– Varför avvecklar vi fullt fungerande kärnkraltverk i förtid, våra näst renaste och effektivaste energikällor?
– Varför har vi med världens högsta bidrag till boendet lyckats skaffa oss världens högsta boendekostnader efter skatt?
– Varför har vi råd att bygga sexfiliga motorvägar till Stockholm, när vi samtidigt inte anser oss ha råd att ha bilar i staden?
– Varför tjänar en industriarbetare 20 procent mindre i Sverige än i Tyskland?
– Varför tjänar en civilingenjör 40 procent mindre än i Tyskland?
– Varför kostar Tysklands färdiga industriprodukter trots detta 30 procent mindre än Sveriges?