Contra nummer 4 1996 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Expo – en skandal

Gammal skåpmat som spritts av KGB för tio år sedan. Nästintill stöd för att spränga tryckerier som trycker oönskade publikationer i luften. Krav på att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ska sluta att publicera “rasistiska” debattinlägg. Judar blir antisemiter. Personer som aktivt protesterar mot rasism blir beskyllda för att vara rasister. Oskyldiga personer som fått sitt namn i tidningen drabbas av förföljelser och tvingas flytta. Rasister i varje buske – ja till och med en liberal och konservativ antirasistisk tidskrift som Contra får sin släng av sleven. En hemlig redaktion. Men bland de hemliga medlemmarna finns åtminstone en person som ett flertal gånger dömts för angrepp mot yttrandefriheten.

Se där, en annan bild av den i våras i svenska media helgonförklarade tidskriften Expo. Contra börjar här en granskning av de hemlighetsfulla. Vår slutsats är att de metoder som Expo använder gynnar rasismen. Ingen trodde på pojken när vargen verkligen kom Vi kommer att presentera ytterligare uppgifter i senare nummer av Contra.

Ung Vänster: Om förtal utan verklighetsförankring
Contra: Med mördarnas femuddiga stjärna på brevpappret

Replikväxling i anslutning till Contra nummer 2 1996

Kulturen – skyddad verkstad för vänstern?

Den officiella svenska kulturen har sedan några decennier utmärkts av främst två ting: den har uppehållits av offentliga medel och den har dominerats av vänsterintressen. Till följd av ändrade ekonomiska och politiska realiteter har båda dessa kännetecken på sistone måhända naggats något i kanterna, men som vi skall se styr de alltjämt den hallstämplade svenska kultursynen.

J. Edgar Hoover: FBI-chef i 48 år

J. Edgar Hoover är en av de mest kontroversiella av moderna tiders amerikanska makthavare. Född i District of Columbia den 1 januari 1895 fick han efter juridikstudier vid The George Washington University anställning vid justitiedepartementet revolutionsåret 1917. Två år senare utsågs han till den amerikanske justitieministerns särskilde assistent, för övrigt samma år som det amerikanska kommunistpartiet bildades. 1921 blev så Hoover biträdande chef för den federala polisen, Federal Bureau of Investigation (FBI), vars chef han blev 1924.

Stalin planerade det tredje världskriget

Planerade den sovjetiske diktatorn Josef Stalin i själva verket ett tredje världskrig mot västvärlden? Det hävdar författaren Edvard Radzinsky i en ny Stalin-biografi. Stalin planerade inte bara att krossa väst utan också att deportera hela den judiska befolkningen i Sovjetunionen till Sibirien eller Kazakhstan.

Inte alltid så galant som här