Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 3 2023 som pdf  (Endast för prenumeranter).

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Man kan ha många dubier om Gustav Vasas verksamhet som kung. Under alla de 37 år som Gustav Vasa satt vid makten var missnöjet med hans politik betydande. Han införde en stark centralstat som förorsakade många uppror, uppror som slogs ner med järnhand. Upprorsmakarna var missnöjde med de höga skatterna, ändringar i gudstjänstbruket, regleringar av landets byggnadsväsende och mycket mer. Det fanns många goda skäl att vara missnöjd med Gustav Vasas politik, från adelns uppror, Västgötaherrarnas uppror, 1529 till de mer allmogebaserade upproren Klockupproret 1531–1533 och Dackefejden 1542–1543.

Svante Hjertstrand död. Svante Hjertstrand har avlidit, drygt 103 år gammal. Svante Hjertstrand var mannen bakom föregångaren till Contra, Argument för frihet och rätt.

C G Holm: Mjölk – en livgivande produkt. Mjölk är en av naturens viktigaste produkter. Bröstmjölk eller komjölk, bägge är skapade för att förmedla ett komplett sortiment av näringsriktiga och viktiga ämnen. Mjölk är särskilt viktig för barn, som över hela världen har förmågan att bryta ner mjölksocker, laktos. I sydliga länder försvinner den förmågan med stigande ålder, men här i norr klarar även vuxna människor av att tillgodogöra sig mjölkens alla näringsämnen.

Filip Björner: ”Faktagranskning” tål inte faktagranskning. En del inlägg i Facebook förses av Facebooks robotar med en text etiketterad ”faktagranskning”. Men den typen av texter tål i några fall inte att själva utsättas för en riktig faktagranskning.

Dan Ahlmark: Nationell suveränitet och globalism. Det största hotet mot svensk suveränitet är idag den troliga utvidgningen av EUs beslutsrätt genom att organisationen förvandlas till en federal statsbildning. Medlemskap i denna skulle vara ytterst negativt för svensk demokrati, eftersom denna då i stor utsträckning blir kraftlös. Senare kommer ett annat och större hot, som är ännu mer negativt för Sverige. Förslaget om en Ny VärldsOrdning (NWO) kommer ju så småningom att aktualiseras och inledningsvis orsaka en ”debatt” om styrelseskicket i den världsstat, som denna självfallet nödvändiggör. Med tanke på hur ”debatten” om frågorna om utvidgningar av EUs beslutsrätt eller Sveriges anslutning till Nato tidigare skötts, finns anledning att betvivla de svenska politikernas vilja att verkligen ha en seriös diskussion i frågan. De kommer istället att på alla sätt försöka förmå väljarna om det starka behovet av en världsregering stödd och kontrollerad av ett världsparlament. En VärldsOrganisation (VO) bildas då sannolikt efter långa förhandlingar, vilken kan fatta beslut om lagar och via en regering styra världens utveckling. Läs artikeln här.

Allan C. Brownfeld: Kan vi återupprätta yttrandefriheten? En gång i tiden, i mannaminne, trodde alla amerikaner på yttrandefrihet. Inte bara för idéer som de delade utan också för idéer de inte gillade eller till och med starkt misstyckte till.

Per Ossmer: Vargen – behövs den? Det finns 400 vargar i landet. Regeringen anser att det är för många och vill dra ner vargstammen till 250, främst genom så kallad licensjakt.

Britt-Louise Hoberg: Tron på den ”eviga freden”. Sverige har rustat ner –flera gånger – och det kostar stora summor att korrigera sina misstag.