Contra nummer 3 2017 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Försmådda tröstar sig hos extremistpartierna

Kvinnor som inte lyckats etablera en familjerelation röstar i 70 procent högre utsträckning på Feministiskt initiativ. Eller på andra extremistpartier som Miljöpartiet eller Vänsterpartiet.

Finansieras terrorism av svensk statlig välfärd?

Finansinspektionen har granskat finansieringen av svenskars deltagande i terroriströrelser. En del av finansieringen kommer från vanliga bidrag från svenska skattebetalare. Svensk lagstiftning ligger långt efter när det gäller att sätta stopp för detta och att straffa dem som missbrukar den sociala välfärden.

Förre schackvärldsmästaren Garry Kasparov vågar inte åka tillbaka till Ryssland

Som firad rysk stormästare i schack satte Garry Kasparov det gamla gardet på plats. Så blev han slagen av ett datorprogram. Han bytte spår från bönder, springare och löpare till att bli Vladimir Putins främste kritiker. Garry Kasparov berättar för Bryan Appleyard varför han vill fälla kungen, Vladimir Putin.

Medborgarrättsrörelsen i Sverige – engagemang för grundlagen och mänskliga rättigheter

Leif V. Erixell valdes till ordförande för Medborgarrättsrörelsen i Sverige (MRRS) förra året. Medborgarrättsrörelsen grundades av regeringsrådet Gustaf Petrén 1974, vilket var i anslutning till att Sverige fick en ny grundlag 1975. Petrén, och många med honom, menade att frågan om mänskliga rättigheter hamnat i bakgrunden och att svenska folket inte fått vara med om tillkomsten av den nya grundlagen, det fördes helt enkelt inte en seriös debatt i grundlagsfrågan. Svenska folket var inte engagerat i den viktigaste politiska frågan på många decennier!

Latinska bokstäver i Kazachstan – ryssarna missnöjda

Kazachstans president Nursultan Nazarbajev vållade Moskva påtaglig otrevnad, med sitt beslut att avsäga sig det kyrilliska alfabetet. Det ryska alfabetet, som man tvingade på kazacherna 1940. Och istället återta det latinska alfabetet, som introducerades i de turkiskt besläktade språken på 1920-talet, då man i Sovjetunionen kunde skönja böjelse för den så kallade ”proletära internationalismen”. Innan dess användes ett arabiskt alfabet, som inte motsvarade detta språks egenheter.

När objektiv sanning blir en rasistisk konstruktion

Yttrandefriheten sitter trångt där den borde vara som starkast, på de amerikanska universiteten. Talare stoppas av mobben – eller ibland av universitetsledningen. Läs artikeln här!

Så förstörde 68-rörelsen Svenska kyrkan

Lärdomshistorikern Johan Sundeen har nyligen gett ut ett gediget verk om hur Svenska kyrkans manipulerats av 68-rörelsens vänsterretorik. Tommy Hansson refererar och kommenterar.

Skenbart konsumentinflytande på skattebetalarnas bekostnad

Det finns ett helt batteri med organisationer som säger sig företräda konsumentintressen, men som i själva verket är opinionsbildning för vissa åsikter som ofta står LO och Socialdemokraterna nära. Det mesta betalas av skattebetalarna i form av bidrag från myndigheter som SIDA, Konsumentverket med flera.

Stor var Lenin

Den 9 augusti förra året droppade det in ett mejl till Contra från Kjell Albin Abrahamson som berättade att han just avslutat ett 267 sidor långt manuskript på boken Stor var Lenin… En massmördare och hans statskupp. Samtidigt bad han om hjälp med den exakta formuleringen för en mening som i den tryckta versionen hamnade på sidan 252. Han vinnlade sig om att varje mening av boken skulle vara korrekt in i minsta detalj. Meningen klarades ut de följande dagarna och det sista mejlet från Kjell Albin kom till Contras redaktion den 23 augusti. Bara några veckor senare avled han under ett besök i Polen. Manuskriptet till boken var dock färdigt och det blev väl omhändertaget av hans förlag Hjalmarson & Högberg och har nu postumt kommit ut på bokhandelsdiskarna. Contras sammanfattande beskrivning av Kjell Albin Abrahamsons sista bok är: Lysande!