Contra nummer 3 2001 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Den kommunistiske pionjären Cabet

Den ideologiskt medvetna vänstern har, trots det kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning, inte upphört med sina aktiviteter. Vänsterutopisterna lever vidare i nya kläder i form av exempelvis Attac-rörelsen, djurrättsterrorister, extremfeminism, gaylobbyn och så vidare. Unga vänsterledare som Jenny Lindahl och Kalle Larsson tvekar inte att kalla sig “kommunister”. Mot den bakgrunden publicerar vi här två artiklar som belyser grundläggande ideologiska frågor. Den första handlar om den kommunistiske pionjären Étienne Cabet, den andra tar bland annat upp kommunismens sataniska rötter.

Vänstern har ingenting lärt av historien

Det har gått omkring tio år sedan Berlinmuren föll och Sovjetunionen upplöstes. Bara ett fåtal kommunistdiktaturer återstår (bland dem visserligen världens folkrikaste land, Kina). Så vem bryr sig om den kvarvarande svenska “vänstern”? Så resonerar en del människor i dag, också icke-socialister. Faktum är dock att den svenska vänstern är i hög grad obotfärdig och precis lika röd ­ och hatfylld ­ som förut. Attac är bara den senaste i raden av röda sekter.

Där medborgarna har mer att säga till om än kommunalrådet

Få av Contras läsare tror att kommunalrådet Pettersson är kommunens bäste skoladministratör, servicehemsföreståndare och dagistant. Men likafullt bygger många kommuners verksamhet på teorin att kommunalledningen vet bäst ­ i allt som betalas av kommunen.

När det gäller att köpa bilar, mobiltelefoner och potatis till kommunens verksamhet är det ingen kommun som svarar för tillverkningen i egen regi. Men många kommuner envisas med att själva driva tjänster som säkert skulle skötas bättre i privat regi.

Den kommun som mest målmedvetet valt att gå en annan väg och lita till lokala entreprenörer och medborgarnas egna val är Nacka kommun utanför Stockholm.

Den maktgalne mördaren Mugabe

Länge ansågs Zimbabwe vara ett framgångsexempel i det svarta Afrika. Den bilden har dock flagnat högst avsevärt sedan Mugabe under senare tid blivit alltmer maktgalen och uppmanat sina anhängare att ockupera vita egendomar och mörda vita jordägare.

Weinberger stärkte USAs försvar

De båda amerikanska Reagan-administrationerna inkluderade flera personligheter som är självskrivna i vår förteckning över “Det kalla krigets hjältar”. Caspar Weinberger är en av dessa. Weinberger koncentrerade sig under sin tid som försvarsminister under sju års tid på att av den amerikanska kongressen utverka största möjliga stöd till den amerikanska krigsmakten. Detta lyckades han utomordentligt väl med, något som i hög grad bidrog till den fria världens seger i det kalla kriget.

Anarkismen på väg bli fashionabel

De tusentals demonstranter som störde Världshandelsorganisationens möte i Seattle i december 1999, Världsbankens och Internationella valutafondens möte i Washington, D.C. i april 2000 och de demokratiska och republikanska nationalkonventen sommaren 2000 representerar ett nytt fenomen inom den politiska aktivismen. Detta markerar första gången sedan Vietnamkrigets dagar som så många amerikaner, särskilt unga amerikaner, är redo att gå i fängelse för att manifestera en politisk åsikt.

Sten Anderssons lismande falskhet

Sten Andersson har med tunga poster såsom socialdemokratisk partisekreterare, socialminister och utrikesminister i mycket kommit att prägla svensk politik under flera decennier. Det har varit ett för frihetliga värderingar förödande inflytande. Andersson har i en motbjudande kombination parat en sammetslen framtoning och naiv idealism med cynism och hänsynslös demagogi.