Contra nummer 3 1999 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Vaclav Havel – fången som blev president

Författaren och dramatikern Václav Havel blev i mitten av 1970-talet känd som en av de modigaste förkämparna för demokrati och mänskliga rättigheter i det kommuniststyrda Tjeckoslovakien. Havel var med och grundade medborgarrättsrörelsen Charta 77 och dömdes till fyra och ett halvt års fängelse av Gustav Husaks regim. Ett decennium senare, i december 1989, valdes Havel till det demokratiska Tjeckoslavkiens president; efter Tjeckoslovakiens upplösning blev Havel 1993 president i Tjeckien. Hans karriär måste anses tillhöra de märkligaste i Europas historia och intresserar oss särskilt med Tjeckiens NATO-inträde.

Disney förfalskar historien

1995 hade den tecknade Disney-filmen “Pocahontas” premiär på biografer världen över. Den handlar om en underskön indiansk flicka som förälskar sig i den bildsköne engelsmannen John Smith men som till sist tvingas ta färväl av denne, då Smith avseglar hem till England. En sockersöt berättelse på vita duken som har föga med verkligheten att göra, nu också uppföljd med en del II på video. Kring nyår rullades historien också upp i form av en isshow. I denna artikel avslöjas de historiska lögnerna i Disneys film, som i mycket förefaller att ha utformats för att vara “politiskt korrekt”.

Clintons utrikespolitik i spillror

“I dag står vi på randen till omfattande internationella rubbningar”, säger Jeffrey Garten, decanus vid Yales handelshögskola. “Orsaken till att detta är potentiellt katastrofalt är att ingen har ansvaret.” President Clinton är så handikappad av alla skandaler att han inte ens kunde avfyra robotar mot terroristmål utan allmänt tvivel om att missilerna, åtminstone delvis, var ett försök att byta ämne från Monica Lewinsky.

Soluppgång i Västerlandet

Rader av profeter har spått Västerlandets nedgång. Alla tog miste. Men Sveriges media- och skolvärld fortsätter att sprida den myten. Vi borde tvärtom erkänna västvärldens framsteg och lära av dem. Gunnar Palm analyserar ihåligheten i 1975 års framtidsprognoser, som konsekvent underskttade växtkraften i Västvärldens ekonomi och som överskattade tillväxtpotentialen i till exempel Östeuropa och Afrika.

Aldrig mer!

Staffan Skotts Aldrig mer! presenteras på omslaget som “en bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten”. Och boken är utan tvivel årets hittills viktigaste, som skrivits av en svensk författare. Den river i ett svep undan de flesta av de slöjor som av vänstern hängts upp i syfte att dölja sanningen om kommunismen.

Krutdurk Balkan

Krig på Balkan igen. Kroatien, Slavonien, Bosnien-Hercegovina och nu senast Kosova. Mosaiken av etniska grupper, religioner och historisk bakgrund är svåröverskådlig. Men den styr i stor utsträckning händelseförloppet. Contra gör ett försök att beskriva de olika områdenas bakgrund. För Kosova är säkert inte den sista konflikten på Balkan.

Vi går igenom bakgrunden genom att presentera befolkningssiffror, fördelade på olika språk och nationaliteter. Vi ser på den historiska bakgrunden i form av de mångkulturella stormakterna Österrike-Ungerns respektive Osmanska Rikets (Turkiet) kontroll över områdena – och hur denna kontroll avvecklades. Vi ser på vad som hände under Andra världskriget, då framförallt Tyskland och Italien försökte spela på de latenta nationella motsättningar som fanns i området för att vinna inflytande. Vi ska se på språk och religion.

Startpunkten för vår genomgång är den turkiska framryckningen mot Centraleuropa från Konstantinopels fall 1453 till dess att turkarna stoppades utanför Wien 1529. Då uppnåddes i stort sett status quo med hela Balkan i turkarnas eller Österrike-Ungerns händer. Det Osmanska Riket försvagades under 1700- och 1800-talen och Turkiet började kallas för Europas sjuke man. Därmed kunde de olika nationaliteterna frigöra sig från turkiskt välde, ibland med utländsk hjälp. Och det är där vi börjar vår redogörelse.

Irina fick nya möjligheter när kommunismen föll

Irina Elkonin-Johansson bor sedan länge i Sverige. Under många år var hon nästan den enda som organiserade icke-kommunistiska ryska evenemang i Sverige. Efter kommunismens fall har arbetsmöjligheterna förbättrats markant.