Contra nummer 3 1996 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Hur ska det gå för kärnkraften?

Om de tre aggregaten vid Forsmarks kärnkraftverk skulle stängas av och ersättas med koldrift skulle kraftbolaget tvingas bränna 25 000 ton kol per dygn för att nå motsvarande effekt. Miljökonsekvenserna av en sådan åtgärd skulle givetvis bli förödande. De som vill avveckla kärnkraften senast till år 2010 värjer sig inför sådana jämförelser och talar om så kallade alternativa energikällor. Men det börjar bli bråttom att i så fall utveckla dessa.

Socialbidragsnotan dubblad på fem år!

Socialbidrag är en mycket liten del av statens och kommunernas utgifter för sociala ändamål. Socialdepartementet svarar för 50 miljarder i barnbidrag och andra kostnader för barn. Sjuka och gamla kostar statskassan 120 miljarder. Arbetsmarknadsdepartementet svarar för 70 miljarder kronor för att bekämpa arbetslösheten. Mot den bakgrunden blir socialbidragens sammanlagt 10 miljarder kronor en blygsam utgift. Men det är en snabbt växande post. I motsats till de stora tunga utgiftsposterna, där olika nedskärningar genomförs.

Den kompromisslöse Bukovskij

När den sovjetiske diktatorn Leonid Bresjnev fyllde sjuttio år i december 1976 lät han i ett försök att bättra på Sovjetunionens dåliga anseende frige den fängslade dissidenten Vladimir Bukovskij. Denne utväxlades genom den amerikanska Carter-administrationens medling mot den chilenske kommunistledaren Luis Corvalán. Väl i frihet blev Bukovskij en av de mest kompromisslösa opinionsbildarna mot den sovjetiska diktaturen. Han är numera akademiker i Storbritannien.

Sköna maj välkommen?

Kommunismen och socialismen må av den historiska utvecklingen ha bevisats vara felkonstruerade, men det hindrar inte socialdemokrater, vänsterpartister, syndikalister och KPML(r):are från att i vanlig stil marschera gatorna framåt under de röda fanorna på 1 maj.

Sötebrödsdagarna är slut

Detta Contra-nummers gästkribent professor Sven Rydenfelt från Lund. Han behandlar frågan hur Sveriges exempellösa ekonomiska tillväxt 1870-1970 underminerades av ett gäng spenderglada politiker som under de senaste tjugofem åren fört Sverige från tredje till sjuttonde plats på listan över de rikaste länderna i världen.

Harry Schein går till attack mot förra gästskribenten Jan Gillberg. Han talar om osanningar och vanföreställningar och får svar på tal.

UFF – under falsk täckmantel

Den 26 februari i år beslutade Solna stad genom en omröstning i fullmäktige att avlägsna de gula klädinsamlingsboxar, som föreningen U-landshjälp från folk till folk (UFF) haft uppställda på stadens mark. Det skedde sedan folkpartiet i en motion konstaterat att “en mycket liten del av insamlade pengar går till biståndsverksamhet”.
Kritiken mot UFF, som ingår i det vänsterextrema danska Tvind-imperiet, har hårdnat under senare tid, icke minst i ursprungslandet Danmark. Nyligen avslöjades också ett samband mellan Tvind i Danmark och det tyska terroristkommandot Rote Armee Fraktion (RAF).

Contra slogs för etiska regler på TV4s bolagsstämma

TV4s bolagsstämma hade i år ett lite ovanligt ärende. Stiftelsen Contra, som äger 200 aktier i TV4, föreslog dels att TV4 skulle tillämpa de etiska reglerna för press, radio och TV, dels att bolagets styrelse skulle få i uppdrag att tillse att ett utomstående organ fick till uppgift att granska efterlevnaden av reglerna.