Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 2 2020 som pdf (endast för prenumeranter)

Beställ ett pappersexemplar här!

 

C G Holm: Undergången är nära

För femtio år sedan stötte man ibland på människor med plakat ”Gör bot. Undergången är nära”. Då handlade det om jordens undergång enligt Uppenbarelsebokens profetior.

Tommy Hanson: klimatdiktatur och dödskult

”Det finns inte tillräckligt med resurser för att föda jordens befolkning”, säger 24-årige Alex i en intervju med en reporter från Euronews i samband med en demonstration anordnad av organisationen Voluntary Human Extinction Movement (VHEMT).

Allan C. Brownfeld: Trångsynta angrepp på den amerikanska historien

Under senare tid har vi sett ökade angrepp mot den amerikanska historien. Sportskotillverkaren Nike drog tillbaka en sko med Betsy Ross-flaggan med 13 stjärnor, sedan förre fotbollsspelaren Colin Kapernick, som hade ett avtal med företaget, protesterat eftersom flaggan ibland används av så kallade högergrupper. Ungefär samtidigt beslöt staden Charlotte i Virginia att de inte längre skulle fira Thomas Jeffersons1 födelsedag och San Francisco meddelade att man skulle använda 600.000 dollar för att måla över en väggmålning som visade George Washingtons liv.

Géza Molnár: svensk eller utländsk brottslighet

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, gjorde 1996 och 2005, två studier rörande brottsligheten i Sverige och brottslingarnas ursprung. År 2017 förklarade både BRÅ och justitieminister Morgan Johansson att det inte behövdes någon uppdatering av studierna, eftersom de sa allt som behövde sägas. Trots att det tillkommit över en miljon invandrare efter den sista BRÅ-studien. Så småningom har man ändrat sig, men något resultat har det ännu inte blivit. Några har tagit saken i egna händer och gjort uppdateringar av BRÅs statistik. Det som förtjänar att uppmärksammas i dessa studier är att idag svarar personer med svensk bakgrund för mindre än hälften av brotten i landet och att brottsligheten främst tilltar i gruppen född i Sverige med utlandsfödda föräldrar. Integrationen har misslyckats katastrofalt.

Svenska brott

Ökar eller minskar brottsligheten? Det påstås både det ena och det andra för att ge stöd åt den egna politiska ståndpunkten. Contra kollar siffrorna de senaste tjugo åren för att se vad som verkligen har hänt. Och sanningen är att det går både upp och ner i brottsstatisken.

David Stavenheim: Lars Vilks får inte glömmas

De i Sverige bosatta som planerade attentatet mot Lars Vilks i Köpenhamn 2010 dömdes till hårda straff i Danmark. Senare delen av straffen avtjänades i Sverige och de är nu alla frisläppta. Men Lars Vilks lever fortfarande under hot och behöver livvakter dygnet runt.

C G Holm:  Desinformation om Corona

Contra har ingen expertis när det gäller epidemier. Dessutom förändras läget och omfattningen när detta skrives timme för timme, så det kan verka förmätet att recensera de ansvariga myndigheternas hantering av smittspridningen i landet. Än mindre utomlands. Men så går minnet tillbaka till finanskrisen 1992. Då sågade vi riksbankschefen Bengt Dennis ordentligt. Och hade Contra fått bestämma räntepolitiken hade folkhushållet sparat in åtminstone 100 miljarder kronor. Pengar som försvann på grund av en ansvarslös politik. Till en del hamnade pengarna i fickorna på spekulanter som George Soros, men till största delen var det pengar som vi gick miste om på grund av att människor blev utan arbete och inte deltog i produktionen.

Dan Ahlmark: På vilket sätt är den svenska högern fascistisk?

Det är svårt att begripa sig på beskyllningarna om att den svenska högern skulle vara fascistisk. De riktiga fascisterna som Giovanni Gentile och Benito Mussolini hade en gedigen socialistisk bakgrund menar Dan Ahlmark. Läs artikeln här!

Boknytt: USAs alla presidenter

USA har under sin 244 år (1776–2020) långa historia haft 45 presidenter: från George Washington (president 1789–97) till och med Donald J. Trump (2017–).

Om alla dessa har Karin Henriksson skrivit en bok vilken, logiskt nog, betitlats USA:s alla presidenter från Washington till Trump (2019). Den kan rekommenderas till alla som intresserar sig för Förenta staternas historia i allmänhet och dess presidenters i synnerhet.

Boknytt: Islamismen i Sverige

Det finns en organisation som framgångsrikt har lyckats skaffa sig platsen som ”företrädare” för Sveriges muslimer. Det är Muslimska brödraskapet som brukar betecknas som en extremistisk sunni-muslimsk sekt. Officiellt finns dock i Sverige ingen organisation som heter ”Muslimska brödraskapet”, men det finns en rad organisationer som räknas dit och som genom personsamband kan räknas tillhöra just den gruppen, som i slutänden är organiserad i gemensamma europeiska förbund, där de svenska enheterna svarar för en betydande del av inflytandet.