Contra nummer 2 2012 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Svensk skola på efterkälken
av Sven Enberg

Sydkorea och Finland brukar ligga i topp när man genomför världsomfattande jämförelser av resultatet i olika länders skolsystem. Sverige ligger långt ner i tabellerna.

Peak Whale eller Peak Oil?
– ny skrift av Erik Lakomaa
av C G Holm

Du har säkert hört att oljan är en ändlig resurs och det ska vara ”förnyelsebara energikällor” för att en energikälla ska bli godkänd av miljönissarna. Inte ens uran är för övrigt godkänt enligt dessa. Uran är förvisso inte förnyelsebart, men Moder Natur låter energin i uran sakta klinga av genom naturligt radioaktivt sönderfall. Om vi inte passar på att utnyttja energin nu kommer den att ha gått till spillo för mänskligheten inom bara några få miljarder år, vilket inte biter på dem som kallar uran för ”icke förnybart”. En realist må tillägga att mänskligheten har gjort sitt på den här planeten långt innan uranet förbrukats genom naturligt sönderfall.

Geopolitiken är tillbaka
– bok av Bertil Häggman
av C G Holm

Hur påverkas historien, nationerna och konflikter mellan nationerna av saker som befolkningens storlek, de geografiska förutsättningarna, energitillgångar, internationell handel med mera? Det är frågor som behandlas inom geopolitiken. Det var Rudolf Kjellén som skapade termen geopolitik. Efter Andra världskriget föll geopolitiken i bakvatten, men nu är det återigen en levande vetenskapsdisciplin. Contramedarbetaren Bertil Häggman har skrivit en bok om geopolitiken. Här presenteras några av de grundläggande tankarna.

Knapptryckarkompaniet
Anne-Marie Pålsson berättar om livet i Riksdagen
av Fredrik Runebert

All makt utgår från folket. Och de som ska representera folket är riksdagsledamöterna. Så står det i regeringsformen. Regeringens verkställande makt baseras på riksdagens mandat. Med andra ord indirekt av folket. Men vilket mandat har riksdagsledamöterna? Klart är att de är nominerade av sina partier, klart är också att väljarna har rätt att kryssa sina favoritkandidater. Men när har en riksdagsledamot rätt att gå emot sin egen regering? Kommer mandatet från folket som det står i grundlagen, eller härstammar mandatet från det politiska partiet?

Religionsfrihetens martyrer – om borgmästaren i Södertälje
av Tommy Hansson

Religionsfriheten satt trångt i Sverige på 1600-talet. Tommy Hansson har studerat Södertälje-borgmästaren Zacharias Anthelius som blev ett huvud kortare eftersom han i hemlighet lämnade den protestantiska tron. Tommy Hansson har skrivit en bok om saken; bokens prolog återges här.

Fotosession vid ryska ambassaden
av Ann-Mari Lahti

Svenska Memorial genomför i år en månatlig manifestation vid den ryska ambassaden på Gjörwellsgatan i Stockholm. Vid manifestationen protesterar vi mot den politiska utvecklingen i Ryssland och kräver en återgång till demokrati. Det blev senast ett livligt fotografernade av varandra – Svenska Memorial plåtade ryska ambassadens personal och vice versa.

Utrymme för ett värdekonservativt parti?
av Britt Louise Körninger

Banar statsminister Fredrik Reinfeldt vägen för ett nytt värdekonservativt parti?

Har Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, moderaterna, sparkat sin partisekreterare Sofia Arkelsten för att föra Sverige närmare socialismen? I samband med Arkelstens avgång talade statsminister Reinfeldt om det nya politiska läget och hur allvarligt han ser på det. Allvarsläget är att socialdemokraterna bytt partiledare och dess nuvarande ordförande Stefan Löfven, enligt galluppundersökningar, fört partiet framåt. Tydligt är att Reinfeldt fruktar den så kallade ”Löfveneffekten”, mer än stödet för socialismens frammarsch i svensk politik.

Vänsterkristna och den fria debatten
Kommentarer av Ola Mårtensson refererade

Det är svårt för dem som inte ansluter sig till den dominerande socialdemokratiska linjen att göra sin åsikt gällande i Svenska kyrkan. Att kritisera att Svenska kyrkan anställer en imam (!!) tas inte väl upp av det kyrkliga etablissemanget.

Terroristrättegången i Köpenhamn
av C G Holm

När den här artikeln skrivs pågår två snarlika rättegångar i två av våra grannländer. Bägge rättegångarna började i april och förväntas pågå till juni. Den ena, rättegången mot Anders Behring Breivik i Oslo, ges flera sidor per dag i våra vanligaste tidningar. Den andra rättegången, rättegången mot Mounir Dhahri, Munir Awad, Sahbi Zalouti och Omar Abdalla Aboelazm i Köpenhamn, uppmärksammades något i inledningen, men har sedan fallit helt i skuggan av Breivik-rättegången. Contra sammanfattar.

I Hans Majestäts tjänst
av David Stavenheim

I Hans Majestäts tjänst är titeln på en bok om Curt Juhlin-Dannfelt och hans tjänst som militärattaché i Berlin under nästan hela Hitlers tid vid makten. Bokens författare, Staffan Thorsell, skriver, att Dannfelt ”skulle bli Hans Majestät Konung Gustav V:s man vid Hitlers hov. I militära angelägenheter var han direkt underställd kungen”.