Contra nummer 2 2008 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Hotet kommer från öster – då som nu. Tema försvar.
av Tommy Hansson

Efter det Kalla krigets slut har det svenska försvaret genomlevt en fortgående avväpning. Detta har blivit särskilt påtagligt med försvarsbeslutet 2000 (FB 2000), vilket medförde en nedrustning utan motstycke i modern tid. Följden har blivit värnpliktssystemets och därmed invasionsförsvarets avveckling, något som lämnar vårt land skyddslöst inför tänkbar främmande aggression och/eller militära påtryckningar. I detta läge kan det vara tid att se tillbaka på 1900-talets värnpliktsförsvar och samtidigt blicka mot framtiden.

 

När muslimerna erövrade Indien
av C G Holm

När muslimerna erövrade Arabien och Levanten (området kring östra Medelhavet) visades ingen misskund mot dem som inte gick över till den nya läran, även om det fanns obetydliga kristna och judiska grupper som lyckades stå emot trycket och inte heller blev ihjälslagna. Muhammed hade själv fastställt (eller snarare förmedlat Allahs direktiv) att besegrade otrogna skulle få välja mellan att konvertera till islam eller avrättning. För kristna och judar gällde dock att de kunde slippa undan med att betala en straffskatt för otrogna (jizyah). Muslimerna kontrollerade Indien i 500 år, men lyckades aldrig knäcka hinduismen.

Den intellektuelle giganten Friderich von Hayek
av Fredrik Runebert

Friedrich A. Hayek (1899-1992), 1974 tillsammans med Gunnar Myrdal mottagare av Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne, var kompetent inom många akademiska områden och hans författarskap kännetecknas av ämnesövergripande ansatser. Han är utan tvivel en av vår tids stora nationalekonomer och liberalkonservativa förgrundsgestalter.

Underskatta inte Hillary Clinton
av Tommy Hansson

Oavsett vem det demokratiska partiet slutligen nominerar som presidentkandidat, lär senator Hillary Clinton förbli en politisk kraft att räkna med i USA. Orsaken härtill är hennes okuvliga målmedvetenhet för att inte säga hänsynslöshet. Å andra sidan har hon talrika politiska motståndare och är allmänt impopulär i breda kretsar.

“Det behövs många Muhammed-teckningar”
Per Gudmundson på Samfundet Sverige–Israel

–Det finns tre typer av islamister: jihadister, nationalister samt legalister. Det sade Per Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet och en av landets främsta experter på islamism, under en talarkväll hos Samfundet Sverige-Israel. Antalet fanatiska islamister fastställde han till omkring 1500 i Sverige. Samtidigt menade han att risken för terrorattacker i Sverige inte är särskilt stor.

30-talet åter?
av Magnus Ivarsson

Det glada 20-talet hör man ju talas om. Det dansades och sjöngs, man levde i den bästa av världar. Första världskriget var överståndet. Knappast någon såg de hot bakom kulisserna som dök upp i Lenins och Stalins gestalter. Sen kom Hitler som lärde sig mycket av dessa avgrundsgestalter. Hoten kom, märk väl, från Europas ledande länder, kan man nog säga; Ryssland så rikt att det benämndes Europas kornbod, med en välmående medelklass och blomstrande kultur. Tyskland betecknades som ett land av diktare och filosofer. Där grodde den totalitarism, som totalförstörde hemländerna – ett öde som resten av världen bara med nöd och näppe undgick.