Contra nummer 2 2005 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Omslag: Det mörka Nordkorea

Fotot från rymden visar ljuset i Japan, Sydkora och även Kina samt det totala mörkret i misärens och kommunismens Nordkorea.

Vad händer med Sveriges försvar?

När generallöjtnant (pensionerad) Carl Björeman skall beskriva det svenska försvarets tillstånd börjar han med ett citat av TVs legendariske Paris-korrespondent Knut Ståhlberg: ”Det förflutna är allestädes närvarande”
–Dagens situation går tillbaka till försvarsbeslutet 1948, sade Björeman då Contra nyligen hade tillfälle att ta del av hans synnerligen initierade och intressanta synpunkter.

När ryssen slogs tillbaka vid Säket

Vänsterdebattörer brukar rutinmässigt avfärda svensk oro för vad den stora grannen i öster kan tänkas hitta på som ”rysskräck”. Att frukta militär och/eller politisk aggression från Ryssland eller Sovjetunionen skulle vara litet löjeväckande och dessutom obefogat. Historiska exempel talar emellertid ett annat och kärvare språk. Ett ovanligt illustrativt exempel är härvidlag de ryska härjningarna längs den svenska östersjökusten 1719-21.

Mer kunskaper i friskolor
av Fredrik Runebert

Den 24 januari lade Skolverket fram rapporten Mer kunskap för pengarna – en analys av resurser och resultat i grundskolan. Resultaten var tydliga: friskolor erbjuder en högre effektivitet än kommunala skolor, och i de kommuner där friskolor finns etablerade har också de kommunala skolorna en högre effektivitet än i kommuner där friskolor saknas. Rapporten drogs omedelbart tillbaka eftersom den inte passade makthavarnas syn på skolan. Men Contra tog del av rapporten innan den drogs tillbaka.
Läs artikeln här!

Yttrandefriheten inför rätta – målet mot pingstpastorn Åke Green
av C G Holm

Den här artikeln handlar om ett aktuellt rättsfall – målet mot pingstpastorn Åke Green i Borgholm. Rättsfallet handlar om åsikter om homosexualitet – och rätten att uttrycka de åsikterna. Den rätten ifrågasätts av kammaråklagaren i Kalmar Kjell Yngvesson och av Kalmar tingsrätt. Men också den senare friande domen i Göta hovrätt är skriven på ett sätt som gör att det inger betänkligheter: Är Sverige ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet för den som har ”avvikande” åsikter? Jo, men säkert är det bara om man predikar säger hovrätten. En ohållbar ståndpunkt menar artikelförfattaren. Även i andra sammanhang måste det vara tillåtet att framföra kontroversiella åsikter.

Lord Cardigan i myt och verklighet
av Tommy Hansson

Den som står på den höjd som på engelska kallas Causeway Heights invid det gamla slagfältet i Balaklava på Krim, kan i andanom betrakta hur lord Cardigans lätta brigad med dödsförakt på löddriga hästar spränger fram mot de ryska kanonerna i dalgången nedanför. ”Dödsritten i Balaklava” blir en militär katastrof, men snart bildas en legend kring händelsen och lord Cardigan själv får hjätestatus. Tommy Hansson var där.

 

Saudiarabien bakom terrorhot
av Allan C. Brownfeld

Kriget mot terrorismen får inte bli ett krig mot islam. Den amerikanska politiken måste söka avskilja den måttfulla muslimska majoriteten från extremisterna

EUs nya konstitution
av Fredrik Runebert

Den 29 oktober 2004 godkände Göran Persson tillsammans med övriga stats- och regeringschefer EU-konstitutionen, som arbetats fram av EU-konventet, lett av Frankrikes före detta president Valéry Giscard d’Estaing. Konventet, som bestod av 100 deltagare från Europaparlamentet, de nationella parlamenten och EU-institutionerna, avslutade sitt arbete den 10 juli 2003. EU-konstitutionen måste betecknas som rigid, omfattande och detaljrik. Fredrik Runebert går igenom konstitutionens regler och analyserar dess konsekvenser.