Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 1 2022 som pdf  (Endast för prenumeranter).

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Den galna elmarknaden är ingen marknad

Elpriserna styrs inte längre av marknaden utan av politikerna som  genom regleringar förstört de inslag av marknad som fanns på energiområdet.

Intervju med Éric Zemmour av Andrew Billen

Det har dykt upp ett nytt namn i fransk politik: Éric Zemmour. Han har en bakgrund som journalist och TV-man. Han har bland annat skrivit i den franska borgerlighetens främsta tidning Le Figaro. Zemmour har ett vinnande sätt och har mest slagit igenom när han talat om invandring och integration. Trots att han själv har judisk bakgrund har det inte dröjt förrän han beskyllts för att vara antisemit. Och nu är han en av kandidaterna till presidentvalet i april.

Ungdomsrånen av Per Ossmer

Brottsförebyggande Rådet har tagit fram en rapport om ungdomsrånen. Per Ossmer har läst den. Läs artikeln här!

IPCCs rapport är politisk – inte vetenskaplig av C G Holm

FNs klimatpanel IPCC är en högst dubiös institution vars verksamhet på goda grunder kan ifrågasättas. Det är långt ifrån det neutrala vetenskapliga organ som världens skattebetalare har anledning att kräva av en institution inom FN. Ursprungligen initierades IPCC av klimatalarmister som inte tyckte att FN tog klimatfrågorna på tillräckligt stort allvar. När organisationen väl skapades kom den att styras av klimatalarmister, och så är det än idag.

Västvärldens svaga politiska ledning av Britt-Louise Hoberg

Världen har under 2021 präglats av problem; förutom pandemi har man sysslat med klimatförändringar, ekonomisk utveckling, ny teknik och vetenskap samt politiska oroshärdar.

Alain Elkann intervjuar Yu Jie om vad som händer i Kina

Yu Jie är Kina-specialist vid Chatham House i London. Här intervjuas hon av Alain Elkann. Det märks att Yu Jie har sina föräldrar kvar i det kommunistiska Kina och att det är något som hon ständigt måste tänka på när hon svarar på frågor. För den som förmår läsa mellan raderna finns dock mycket att hämta om Kina av idag.

Så skall det röda Kina nå världsherravälde av Tommy Hansson

Det Kinesiska kommunistpartiet arbetar i dag i sitt anletes svett för att få inflytande överallt i världen. Demokrati och mänskliga rättigheter tillåts inte stå hindrande i vägen för de kinesiska härskarnas ambitioner att nå globalt herravälde inklusive i Sverige. Och kommunistkineserna i Peking, under ledning av president Xi Jinping, arbetar på bred front genom att knyta kontakter med politiker, företagsledare och akademiker för att nå sitt syfte.

Vaccinationstvång mot grundlagen av Géza Molnár

Det kommer säkert att dyka upp i Sverige också. Kravet på vaccinationstvång, ett tvång som nu införs i Österrike. För den som är motståndare till tvång kan det vara viktigt att veta att den svenska grundlagen (i Regeringsformens rättighetskapitel) förbjuder sådant, något som kanske gjort att ansvariga politiker hittills avhållit sig från att kräva ett obligatorium.

Karl-Olov Arnstberg: Konsekvenserna (bokrecension)

I förra numret recenserade Contra Karl-Olov Arnstbergs två böcker om PK-kvinnor respektive PK-män. PK=Politiskt korrekt. Samtidigt gav han ut en tredje bok som samlade hans mer övergripande synpunkter på utvecklingen, utan att koppla texten till enskilda personer. Det är boken Konsekvenserna. Han kopplar ihop den nya PK-religionen med framförallt feminismen och en stor del av boken handlar om just detta. Men PK är bredare; det är ett regelsystem och det påbjuder bestämda förhållningssätt. Politiskt har PK sina rötter till vänster (även om termen i sig mest används till höger där den beskriver ett icke önskat förhållningssätt).

Henrik Jönsson: Frihetligt självförsvar (bokrecension)

Den välkände YouTube-entreprenören Henrik Jönsson har en egen YouTube-kanal med sin 20 minuter långa veckokommentar klockan 08:00 varje lördagsmorgon. Han har också gjort en hel rad andra YouTube-program där han vanligen spelar en dominerande roll i form av intervjuare eller samtalspartner. Han har också turnerat runt landet på möten, men det är en verksamhet som har begränsats på grund av pandemin. Nu har han gett ut en bok.