Läs tidningen som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

 

Ledare: Vi hade klarat oss bättre utan en ny regering

Sverige klarade sig bra utan regering. Och hade klarat sig bättre om det fått fortsätta. Nu blev resultatet istället en regering med orimligt stort inflytande för Riksdagens extremistparti nummer 1, som förlorade stort i valet och blev minsta parti i Riksdagen. De tre andra partier (S, C, L) som släppte fram dem till köttgrytorna har gjort svenska folket en stor otjänst och svikit väljarnas förtroende. 96 procent av väljarna röstade på något annat än Miljöpartiet.

 

Filip Björner: När utländska mutor avgjorde Sveriges öde

Visserligen är vår tids politiska system nersolkat med socialistiskt presstöd, kulturstöd, partistöd, statstelevision och statsradio, men allt var inte bättre förr. 1700-talets föregångare till dagens parlamentarism, som faktiskt i flera avseenden påminner om vårt nuvarande styrelseskick, var betungat av ett förskräckligt mutsystem. Contra berättar om korruptionen under Frihetstiden.

 

Tommy Hansson: Kampen mot islam och islamism

Det var efter attackerna mot World Trade Center i New York och försvarshögkvarteret Pentagon den 9 september 2001 som USAs president George W. Bush proklamerade Kriget mot terrorn. Kampen mot den så kallade islamistiska terrorismen kan dock noga taget sägas ha inletts redan med islams grundare, Muhammeds, födelse år 570. Tommy Hansson berättar om muhammedanernas militära expansion och försöken att hålla tillbaka det militära angreppet mot Västerlandet genom korstågen.

 

Filip Björner: Miljöister terroriserar bönder

Säkerhetspolisen lade för några år sedan ner kartläggningen av miljöistterrorister på grund av att Justitiedepartementet har hävdat att “djurrättsrörelsen inte riktar sina brott mot någon av demokratins grundläggande funktioner”. Det är troligt att miljöister inom Miljöpartiet ligger bakom regeringens policy. Och nu ökar antalet övergrepp och mordhot mot bönder och deras barn. Artikeln kan läsas här!

 

C G Holm: Inga problem med några grader till…

Enligt det så kallade Parisavtalet från 2015 ska världens länder anstränga sig för att medeltemperaturen inte ska öka med mer än 2 grader (helst 1,5) sedan 1800-talets början. Och en grad är redan utnyttjad. Annars hotar den stora klimatkatastrofen. Att Stockholm får det lika varmt som Frankfurt och Göteborg lika varmt som Bryssel…

 

C G Holm: Orkaner och tornados minskar

En av myterna som används av klimatalarmisterna är att det blir värre stormar och oväder på grund av den pågående klimatförändringen. Sanningen är att antalet orkaner och tornados minskar.

 

C G Holm: Havsytan ökar med en meter på 600 år – men i Sverige sjunker den

Havsytan ökade tidigare med 2 mm per år. Den ökningen har nu sjunkit till 1,4 mm. Det vill säga det tar 600 år innan havsytan ökat en meter. I andra delar av världen, för i Sverige har vi en landhöjning på mellan 3 och 10 mm per år. Så havsytan sjunker.

 

C G Holm: Isbjörnarna blir fler och mår bättre

Susan Crockford gär en ny isbjörnsrapport, sedan The Polar Bear Specialist Group slutat med sin rapporter vart fjärde år. De rapporterna visade nämligen att isbjörrnarna mådde bra och blev fler. Vilket inte passade domedagsprofeterna. Susan Crockfords rapport att den positiva utvecklingen för isbjörnarna fortsätter.

 

Filip Björner: Dataintrång bakom desinformation

Contra berättade i förra numret om två nya böcker i genren vilda Palmemordsteorier. En av dem skrevs av Jan Stocklassa. Contra har senare samtalat med en av de mest omskrivna personerna i boken, och fått reda på lite mer om de brott som han har utsatts för. Offret är en man som under Stocklassas researcharbete har utsatts för lögner, dataintrång och integritetskränkande vilseledning.

 

C G Holm: Mysterier på Östersjön i det kalla krigets skugga

Under 1940- och 1950-talen, i ett fall så sent som 1960, försvann svenska handelsfartyg i Östersjön. Länge cirkulerade rykten om att fartygen sänkts eller bordats av myndigheter från kommunistländerna vid Östersjön, Sovjet, Polen eller Östtyskland. Det förekom också uppgifter om att fartygens besättningar setts i fångenskap bakom järnridån.

 

Sovjetistan

Recension av Eva Fastlands bok om de forna sovjetrepublikerna i Centralasien

 

Avslöjande om ekologisk produktion

Den välkände professorn Torbjörn Fagerström har samlat artiklar om natur, ekologi och genmodifiering i en ny bok. Han förfasas över att vetenskapens landvinningar skjuts i bakgrunden av det politiskt korrekta.

 

Factfulness

Hans Rosling avled 2017. Han hade då påbörjat en bok som samlade hans rön om hur människan gjort enorma framsteg under de gångna åren, pedagogiskt illustrerade med Roslings egenuppfunna Gapminder-program. Nu har sonen Ola Rosling och svärdottern Anna Rosling Rönnlund avslutat boken.