Contra nummer 1 2016 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare:
Vi lär oss inte för skolan, utan för livet

I och med att numer 90 procent istället för 10 procent “tar studenten” har universiteten anpassat sig och sänkt kraven. Studenter som borde ha underkänts får godkänt, eftersom universiteten får anslag i förhållande till hur många studenter som godkänns för examen. Och den lärare som underkänner riskerar att bli förklarad som sadist eller rasist (om den underkände är av “fel” sort).

Rasvänstern tar över i statsmedia,
av Tommy Hansson

De så kallade public service-företagen Sveriges television (SvT), Sveriges radio (SR) och Utbildningsradion (UR) har under senare tid utsatts för stundtals häftig kritik för politisk korrekthet i allmänhet och vänstervridning i synnerhet. Alla tre företagen är dotterbolag till Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, som bildats av staten och där regeringen utser styrelsen. Förvaltningsstiftelsens styrelse utser i sin tur styrelserna i de tre dotterbolagen, utom ordföranden och en styrelse-suppleant som utses direkt av regeringen. Alla tre bolagen kan därför kallas ”statsmedia”. Läs artikeln här!

Hur pass mycket ska vi oroa oss över den polska utvecklingen,
av Kjell Albin Abrahamson

Kjell Albin Abrahamson om den polska televisionens nya vakthund Jacek Kurski och dennes bror Jaros?aw som förvandlat samhällsdebatten till ett Kain- och Abel-drama.

Solidaritetsmuseet i Gdansk,
av Géza Molnár

Géza Molnár berättar om ett besök på det gigantiska Solidaritetsmuseet i Gdansk.

Skurkar från Sverige och utlandet,
av C G Holm

Två gånger har Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) gjort undersökningar av brottsligheten hos invandrare jämfört med infödda svenskar. Det var 1996 (BRÅ 1996:2) och 2005 (BRÅ 2005:17). Det är alltså ganska länge sedan sist. Vid bägge tillfällena konstaterade man att brottsligheten hos invandrare var högre än hos infödda svenskar. Även sedan man justerat för kön, ålder och social bakgrund. Men det finns ytterligare en offentlig rapport som kan användas för att konstatera att numer har mer än hälften av landets skurkar utländsk bakgrund.

 

Flyktingströmmen och pensionerna,
av C G Holm

Anstormningen av flyktingar kommer automatiskt att höja svenskarnas allmänna inkomstpensioner. Under något år. Sedan blir det istället en rejäl minskning av samma pensioner och den minskningen kommer att vara i decennier. Detta som en följd av automatiska anpassningsmekanismer i det nya pensionssystemet.

Funderingar kring tolerans,
av Helge Eyser

Tolerans har blivit ett ”gummiord” som kan betyda nästan vad som helst och som missbrukas av de ”politiskt korrekta”. En del är toleranta för att de är rädda för de som egentligen är intoleranta, men är beredda att gripa till våld för att försvara sin syn på tolerans. Tänk efter vad du ska vara tolerant mot och var alltid beredd att ompröva de fakta som du bygger dina ställningstaganden på!

Ett fossilfritt Sverige,
av Tommy Hansson

Den rödgröna regeringen har kommit på att Sverige framdeles skall vara ”fossilfritt”. Sverige skulle bli ett fattigt land om den fossilfria målsättningen förverkligades, menar Per Welander som är styrelseordförande i Stockholmsinitiativet1.

Polens affärer – slå vakt om demokratin i EUs medlemsländer,
av C G Holm

“Vad fan angå dej Polens affärer?” skaldade Carl Michael Bellman i Fredmans epistel nummer 45. Och vad angår polsk inrikespolitik EU i Bryssel – eller cheferna för svensk public service?

Anarkism mot konservatism,
av Allan C. Brownfeld

Anarkism och konservatism är två motstridande filosofier som dock bägge är skeptiskt inställda till staten. Det finns skärningspunkter mellan ideologierna, men också stora kollissionsrisker.

Svenska kyrkan som vänsterprojekt

En färsk rapport behandlar Svenska kyrkans vänsterpolitiska engagemang och hur man i sin gärning fjärmat sig från de frågor som medlemmarna upplever som väsentliga: Hjälp till utsatta i lokalsamhället, själavård och att sprida det kristna budskapet.

 

Putins kleptokrati,
av Bertil Hoffman

Karen Dawisha är professor i political science vid Miami University i Oxford, Ohio. Hon ger i sin bok Putin’s Kleptocracy en detaljerad redogörelse för hur Vladimir Putin och hans vänner har kommit till makten i världens till ytan största land. Och framför allt berikat sig på statens bekostnad.