Contra nummer 1 2015 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Får högerväljarna en chans?

När Fredrik Reinfeldt tog över som Moderaternas partiledare 2003 blev hundratusentals svenskar politiskt hemlösa. Moderaterna blev över en natt det fjärde eller femte partiet som trängdes i den trånga mitten.

För den högerorienterade fanns inte längre något riktigt alternativ.

Nu tycks Kristdemokraterna vara beredda att göra ett nytt försök att locka till sig de mer högerorienterade. Blivande partiledaren Ebba Busch Thor säger sig uttryckligen stå för en mer högerorienterad linje. Det låter förhoppningsfullt, men är det ett allvarligt menat försök? Det finns ju inom Kristdemokraterna en stark grupp vars viktigaste fråga är socialt bistånd och u-hjälp, inte en fungerande ekonomi och låga skatter. Vi önskar henne lycka till, men väntar med berömmet till dess att hon visat resultat.

Oppositionen kan rösta igenom sina förslag, men det blir inget av dem i praktiken
av C G Holm

”Regeringen styr riket” heter det i 1 kapitlet 6§ Regeringsformen. Den paragrafen gäller också när Riksdagen står för en annan linje än Regeringen. Det blir i praktiken svårt för Riksdagen att göra sig gällande mot en regering som inte vill genomföra dess politik. Praxis i riksdagsbehandlingen av ärenden gör det inte lättare. Det är inte bara i de budgetfrågor som ingår i Decemberöverenskommelsen som Riksdagen kommer att få se sig slagen av Regeringen.

När ytterligheterna gosar med varandra
av Kjell Albin Abrahamson

Ett minnesmärke borde sättas upp på Åsgatan i ”fjällkommunen” Falun där gamla Hotell Astoria låg. Där ägde ett historiskt möte rum i december 1940 mellan den svenska kommunismens pionjär Nils Flyg och den svenska nazismen frontfigur Birger Furugård. Exakt 30 år senare gästades samma hotell av den 13-årige Usama bin Laden som blev islamismens mest fruktade gestalt. Tre representanter för världens tre värsta -ismer: kommunism, nazism och islamism, på ett och samma hotell. Visserligen bara två samtidigt, men ändå.

Michail Chodorkovskij framträder i Väst
av C G Holm

Efter tio år i fångläger i Sibirien och Karelen släpptes Michail Chodorkovskij, en gång Rysslands rikaste man, fri. Han flyttade omgående till Väst och utlovade att han inte skulle ägna sig åt politisk verksamhet. Nu, efter ett drygt år, har han äntligen börjat tala ut.

Klimatfobi eller islamångest – men tidningarna skriver om klimatångest och islamofobi
av Filip Björner

Det finns flera sätt som oseriösa journalister kan desinformera och vilseleda opinionen. Det rakaste sättet är att sprida lögner, men det finns också många andra sätt att göra det på. Ett sätt är att fokusera på vad människor tycker och känner istället för att undersöka fakta och se vad människor verkligen vet om fakta. En suggestiv variant är att mäta människors ångest inför något politiskt ämne, där ångesten enbart relateras till ett känslomässigt tyckande. Läs artikeln här!

Terror i Paris
av Allan C. Brownfeld

Terror i Paris: Är Väst berett att möta jihadister som återvänder från Syrien eller Irak?

 

Regelråd med alarmerande uselt resultat
av Fredrik Runebert

Regelrådet är ett rådgivande organ som granskar förslag till regleringar utifrån hur mycket administrationskostnader det medför för företag i Sverige. Granskningen omfattar även huruvida konsekvensutredningarna uppfyller lagkraven. Alliansregeringens mål, som fastslogs 2006, att minska administrationskostnader hänförda till statliga regler med 25 procent på fyra år har ännu inte uppnåtts. I dag saknas kvantitativa mål och Regelrådet har permanentats som ett oberoende organ under Tillväxtverket. Regelförenklingsarbetet har gått trögt och kvaliteten på konsekvensutredningar är rent ut katastrofal. En viktig förutsättning för Regelrådets arbete är ett starkt engagemang från den politiska ledningen, så risken är stor att regelförenklingarna kommer att utvecklas ännu sämre med en rödgrön regering än med en Alliansregering.

Je suis Charlie Martell
Karl Hammaren krossade de muslimska erövrarma
av Tommy Hansson

I samband med att slagordet ”Je suis Charlie Hebdo” spreds över världen efter al Qaidas massaker på den franska satirtidningens redaktion i Paris dök det även upp en variant med lydelsen: ”Je suis Charlie Martel”. Alltså ”jag är Kalle Martell”.

Karelska Näset 1944
av David Stavenheim

Den 9 juni 1944 råder ett obeskrivligt inferno på Karelska näset. Det som pågår är inledningen av ett ryskt storanfall mot det frihetsälskande Finland, som vägrar att underkasta sig Sovjetdiktaturen. Med eldgivning från kanske historiens största artillerikoncentration sprider flera tusen pjäser död och förintelse över finska ställningar, som förvandlas till högar av sand och jord. Dånet från artilleribeskjutningen, som pågår utan uppehåll i tio timmar, kan höras som ett dovt olycksbådande mullrande ända till Helsingfors.

I Öst satsar man på försvaret
av C G Holm

Den ryska aggressiviteten och återupprustningen av den ryska krigsmakten gör att de nya Nato-länderna i Öst satsar både på vapen och militärutbildning för att vara beredda att skydda sig mot ryska militära angrepp.