Contra nummer 1 2010 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Gabriella minns Raoul Wallenberg
av Tommy Hansson

Gabriella Kassius var i 25-årsåldern när hon kom till Sverige början i av januari 1947 efter att ha fått ett stipendium för att läsa teaterhistoria. Ett par år tidigare, 1944–45, hade den ungerska studentskan upplevt sitt livs äventyr när hon bistod Raoul Wallenberg på svenska legationen i Budapest med att rädda ungerska judar undan den nazityska Förintelsen.

 

Armenien räknar sig till Europa
av C G Holm

Armenien räknar sig till Europa, även om somliga menar att gränsen mellan Europa och Asien ska gå längs Stora Kaukasus och därmed förpassa Armenien till Asien. Armenien är medlem i Europarådet och därmed får väl frågan avses avgjord, åtminstone politiskt.

Contramedarbetaren Bertil Häggman fick skadestånd för SÄPOs övervakning av honom

Contra-medarbetaren Bertil Häggman tillerkändes nyligen ett skadestånd på 35.000 kronor som kompensation för den kränkning som SÄPOs övervakning av honom genom åren inneburit. JK konstaterade i sitt beslut att staten kränkt Bertil Häggman enligt artiklarna 8, 10, 11 och 13 i Europakonventionen. De uppgifter som lagrats om honom var av känsligare art än de uppgifter som lagrades om de klagande i Europadomstolens mål Ingrid Segerstedt Wiberg med flera mot Sverige. Därtill kommer att han arbetar som författare. JK-beslutet rörande Häggman torde öppna vägen för andra borgerliga antikommunister att söka skadestånd.

Vetenskap och religion
av Stig Daun

Man borde inte behöva välja eller konkurrera i frågeställningen. De som anser att vetenskap och religion inte är kompatibla förstår inte att de finns till för olika syften.

Vi behöver vetenskap för att förstå det som finns omkring oss här på jorden och i universum. Men vi behöver också religion. Inte för fåniga motteorier om frågor som vetenskapen kan bevisa. Vi behöver det för något annat, för att fylla ett annat slags behov. Behovet av mening.

Vänsterns våldsverkare går fria

Göteborgs-Posten har i en stort uppslagen artikelserie granskat vänsterns våldsverkare och rättsväsendets nästan totala oförmåga att ta itu med våldsdåden. GP har studerat vänsterextremisters brott riktade mot meningsmotståndare i Västsverige under de senaste tre åren. Tidningen räknar ihop sammanlagt 180 brott – och då är bara de brott som anmälts till polisen räknade. Bara i ett enda fall blev det åtal – och då hade banditerna själva lagt ut en video på nätet – den filmen var ett av Polisens viktigaste bevis.

Alltfler judar flyttar från Malmö – kommunalrådet Ilmar Reepalu vet inget om vad som händer i hans stad

Skånska Dagbladet hade i början av det nya året en artikelserie om judarnas situation i Malmö. Den har blivit alltmer pressad på grund av den stora muslimska invandringen i Malmö. Och på grund av att de lokala myndigheterna inte tycks ha den minsta aning om vad som händer. Judiska församlingen har på fyrtio år minskat från 2 000 till 700 medlemmar.

Den revolutionäre libertarianen:
Murray Rothbard
av Fredrik Runebert

Den revolutionäre libertarianen Rothbard Murray N. Rothbard (1926-1995) skiljer sig från de tänkare som Fredrik Runebert skrivit om i tidigare nummer av Contra, då han betraktade sig själv som libertarianismens Karl Marx. Ingen form av stat var legitim och han gjorde revolt mot all form av auktoritetstro och kultskapande. Därför var han heller ingen vän av successiva förändringar av statens omfattning. Rothbards ledord var självägandeskap, rättighetstänkande och icke-aggression.

Människorna, marken och makten
av Fredrik Runebert

Regionalpolitiken utgår från att staten omfördelar resurser mellan olika geografiska områden i stället för att utgå från människors rättigheter. För regionalpolitiker är marken viktigare än likheten inför lagen. Områden med hög tillväxt får bidra till områden som har lägre tillväxt eller till och med är på tillbakagång. Regionalpolitiker värderar marken högre än människornas rätt att fritt välja bostadsort och yrken genom att staten söker cementera samhällsstrukturen via subventioner och geografiska stöd.

En djärv antikommunists spännande liv
av Bertil Wedin

Den finlandssvenske aristokraten Carl Magnus Armfelt levde ett spännande liv. Han upplevde japanernas angrepp mot Pearl Harbor. Och aktiviteter i frihetens tjänst förde honom både till Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968.