Contra nummer 1 2003 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Det kalla kriget och kålsuparteorin
av Bertil Häggman

Professor Alf W. Johansson, en av ledamöterna i Säkerhetstjänstkommissionen (SÄKO) och pålitligt (s)-märkt professor vid Södertörns högskola, söker i ett avsnitt i betänkandet om svensk säkerhetstjänst leda i bevis att kommunismen inte var något större hot mot västvärlden. Västs bild av det kalla kriget som en kamp mellan frihet och totalitarism förklaras av Johansson vara ett ”hjärnspöke”. Kommunismen verkliga mål, anser Johansson, var att ”upprätta en värld i frihet och jämlikhet”. Contra-medarbetaren, författaren Bertil Häggman, visar på den undermåliga halten i professor Johanssons arbete.

De röda hoten mot Sverige
av Tommy Hansson

Efter krigsslutet 1945 växte en ny frontställning mellan stormakterna fram. För Sverige blev endast en hotbild aktuell – hotet från den kommunistiska Sovjetunionen på andra sidan Östersjön.

Om sovjethotet handlar två böcker utgivna under 2002: Det röda hotet av Ann-Marie Ekengren och Henric Oscarsson (Nordic Academic Press, 231 sidor) samt Gotlands beredskap under det kalla kriget av Bengt Hammarhjelm (Gotlands militärdistrikt, 200 sidor). Den förstnämnda handlar om svensk säkerhetstjänst och den senare om militär beredskap. Tommy Hansson har läst båda och konstaterar, att det röda hotet var högst reellt.

Svenske justitieministern skrev 1973 under ett olagligt beslut om övervakning av oppositionella – övervakningen fortsatte i tjugofem år
av C G Holm

Contra-medarbetaren C G Holm har läst Säkerhetstjänstkommissionens betänkande och finner att SÄPO i strid mot lagen övervakat politisk verksamhet, bara för att den var kritisk mot socialdemokratin. Justitieminister Lennart Geijer skrev själv under den olagliga bevakningsordern den 27 april 1973.

Arvid Fredborg – konservativ antinazist
av Tommy Hansson

Arvid Fredborg (1915–96) var en av de första mer kända svenska intellektuella som genomskådade nationalsocialismen. Det skedde i den klassiska reportageboken Bakom stålvallen som kom ut hösten 1943, en tidpunkt då tyska trupper ännu omringade Sverige. Fem år senare kom Fredborg ut med en skarp vidräkning med kommunismen, Tredje gången. Fredborg var Svenska Dagbladets Tysklands-korrespondent 1941-43 och var med och grundade den borgerliga tidskriften OBS!, en föregångare till Contra, 1944.

al-Qaida har blivit mer flexibelt
av Allan C. Brownfeld

Massakern på en indonesisk nattklubb på Bali i oktober, som var al-Qaidas och dess lokala medarbetares verk (sex av de dödade var svenskar), visar att kriget mot terrorismen är långt ifrån över. Myndigheter och allmänhet gör klokt i att se det som en långsiktig process.

Ramona – så var det i verkligheten

Den svenska spionthrillern ”Ramona”, som sändes i två delar i SvT kring nyårshelgen, fick blandad kritik. En morgontidning höjde den till skyarna, medan en annan ansåg att den innehöll alltför mycket spiondramatik. Thrillern bygger på det faktum att agenter av baltiskt ursprung av den svenska militära underrättelsetjänsten sändes över Östersjön till Baltikum med uppgift att samla information om den sovjetiska militären och dess eventuella krigsförberedelser. Contra redogör för verklighetsbakgrunden med T-kontoret, spionchefen Thede Palm och estniska flyktingar som sändes på agentuppdrag över Östersjön.