Contra nummer 1 1999 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Moskvas man – eller bara Hillarys?

William Jefferson Blythe Clinton är årsbarn med kung Carl XVI Gustaf och alltså född 1946. Han är också ett barn av 1960-talets radikalism och den amerikanska delstaten Arkansas korrupta politiska kultur. När han inledde sin karriär som studentpolitiker vid Georgetown-universitetet i mitten av 60-talet, var han i likhet med många jämnåriga amerikaner för en social ingenjörskonst av makarna Myrdals snitt. 1969 gjorde Clinton en 40 dagars pilgrimsresa per tåg genom Sverige, Finland, Sovjet och Tjeckoslovakien ­ han studerade då som Rhodes-stipendiat vid Oxford-universitetet, England. Den första av två artiklar som tar upp skandalernas Bill Clinton.

Fidel Castros förlängda armar

Nordiska Brigaden rekryterar svenskar till arbete på Kuba. Pilgrimerna, som får en tillrättalagd bild av Castros Kuba, fungerar sedan som Castro-regimens förlängda arm i Sverige. Artikeln är skriven av två exilkubaner i Sverige.

Våld i TV – ett hot mot civilisationen

Allt större inslag av våld i TV påverkar framförallt ungdomar. Våld som visas i TV misslyckas för det mesta när det gäller att visa verkligt vålds konsekvenser. För en del unga människor är det svårt att skilja mellan fantasi och verklighet.

Amerikansk antikommunism

När professor Richard Gid Powers bok Not Without Honour ­ The History of American Anticommunism kom ut 1995 väckte den berättigad uppmärksamhet. För första gången fanns nu en massiv och sansad bok om amerikansk antikommunism, som konstaterade att bilden av en högerextrem hysterisk rörelse, som vänstern gärna beskrev den som, inte existerade. I själva verket rörde det sig om en kamp mot kommunismen buren av ett brett spektrum av amerikaner – judar, protestanter, svarta, katoliker, socialister, fackföreningsledare och, naturligtvis, konservativa.

Gouzenko avslöjade sovjetspionage

Det kalla kriget inleddes när Sovjetunionen åren närmast efter krigsslutet 1945 systematiskt lade det ena efter det andra landet under sig. Samtidigt avslöjades att ryssarna spionerade i främst USA, England och Kanada i syfte att komma i besittning av atomhemligheter. Det sovjetiska spionaget uppdagades genom avslöjanden av den avhoppade tjänstemannen vid den sovjetiska ambassaden i Ottawa, Igor Gouzenko.

Kurderna – folket utan land

Ibland har det sagts att kurderna är det mest talrika folket som inte har någon egen stat. Kurderna, som är ungefär 20 miljoner till antalet, är spridda över sex länder i Mellanöstern. Flest bor i Turkiet, där den kurdiska saken kidnappats av en gammaldags marxistisk rörelse som saknar motsvarighet i resten av världen efter Berlinmurens fall. I Irak har kurderna med amerikanskt stöd byggt upp en egen administration och norra Irak är i praktiken en oberoende kurdisk stat, Saddam husseins hejdukar göre sig ej besvär.