Numret är slutsålt.

Contra nummer 1 1976 som pdf

KGB i Sverige 2
Det kallas “avspänning” 3
Sven Enberg: Sverige och de mänskliga rättigheterna 4
Så behandlas östflyktingar 5
Kommunismens rätta ansikte (om Sydostasien) 6
Det nya Etiopien 7
Allan C Brownfeld: Socialhjälp utan gräns /USA/ 8
Harry Jones: Vänstern vinner mark i Labour /Storbritannien/ 8
Paris: Språkstrid /Frankrike/ 9
Klas von Holst: Socialiseringsåret 1975 10
Sovjet – något att lita på? Att hålla ingångna avtal 12
Därför bör USA behålla Panama-kanalen 15
Eric Brodin: Sydafrika mildrar raspolitiken 20