Contra nummer 1 2013 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Skattetrycket har minskat
av C G Holm

Trots budgetöverskott vill Anders Borg behålla ”värnskatten” som motsvarar 0,3 procent av skatteintäkterna! Men det finns andra områden av skattepolitiken där Alliansregeringen har gjort ganska bra ifrån sig, dock utan att knappast nämna saken i sin egen opinionsbildning. Sverige har länge varit landet med världens högsta skatter. Så är det inte längre, vi har bara världens näst högsta skatter (Danmark är värre). Och ser vi utvecklingen framöver så är det mer än troligt att även Frankrike går om Sverige inom några år. I Sverige har under de gångna sju åren minskat inkomstskatten genom jobbskatteavdragen samt RUT och ROT. Momsen på restauranger har sänkts, liksom arbetsgivaravgifter för ungdomar. Fastighetsskatten har minskats radikalt och förmögenhetsskatten har avskaffats (redan sosseregeringen avskaffade arvsskatten).

Rysslands egentliga planer för Cypern och Europa – var sovjetrikets fall en bluff?
av Bertil Wedin

Ryssland har skaffat sig ett allt större inflytande på södra Cypern. Vilket inte minst märkts i samband med den cypriotiska bankkrisen. Fyrtio procent av landets banktillgodohavanden kontrolleras av ryssar. Medelklassryssar som lockats till Cyperns milda klimat, men också den ryska maffian som sett den grekiska delen av Cypern som en bra tillflyktsort för heta pengar.

Det fiskala stupet –
och USAs verkliga problem
av Allan C. Brownfeld

När USA stod på kanten av det ”fiskala stupet” röstade Representanthuset 257–167 mot en av Senaten godkänd lag som skulle ha undvikit drastiska skattehöjningar och utgiftsminskningar. Som svar på omröstningen stack aktiekurserna i höjden. Vad ingen brydde sig om var att varken Republikaner eller Demokrater gjorde några ansträngningar att ta itu med de ekonomiska problemen i landet. Kongressen sparkade, vad som nu blivit ett talesätt, burken ytterligare en bit bort längs vägen.

Skogsbröderna –
partisankriget i Litauen 1944–1953
av David Stavenheim

I våra grannländer på andra sidan Östersjön bedrevs partisankrig mot de sovjetiska ockupanterna en bra bit in på 1950-talet. Delvis med stöd från Sverige och NATO. Genom spionen Kim Philby fick dock Sovjet kunskap om insatserna och kunde gripa många som kom från Väst, redan när de landsteg. Juozas Luks¹a klarade första ledet till Litauen 1950, men mördades av kommunisterna när han skulle möta nya partisaner 1951. Stridshandlingar pågick i decennier och den siste partisanen som stupade, Pranas Koncius, stupade i strid 1965. Den siste partisanen i Litauen, Stasys Guiga, lyckades hålla sig gömd till 1986.

Den statliga annekteringen av civilsamhället
av Fredrik Runebert

Civilsamhället är en relativt bortglömd sektor inom svensk samhällsdebatt. Sektorn utgör den del av människors liv som inte styrs av staten och som inte domineras av marknaden. Inom den statliga sektorn gäller likhet inför lagen, alla medborgare ska behandlas lika. På marknaden är det köpkraft, preferenser och affärssinne som är det centrala, allt manifesterat i miljontals frivilligt ingångna avtal. Staten behandlar medborgare som klienter och på marknaden blir medborgaren kund. Men människan är mer än en klient och en kund, människan är en social varelse som i regel uppskattar ett gott umgänge. Det är här som civilsamhället kommer in. Det är här som människor kan umgås och stödja varandra. Det är här som den äkta solidariteten finns.

Isen vid Nordpolen och den ”globala uppvärmningen”

I somras (ja, september, då istäcket är som minst varje år) blev det krigsrubriker när isen i Arktis nådde sin miniminivå sedan mätningarna startade. Det var efter att det varit tyst ända sedan 2007, eftersom minimiistäcket sedan dess varit större än tidigare. Men sommaren 2012 bröt hårda stormar upp istäcket alldeles innan vinterkylan slog till. I oktober var det ingen som skrev om istäcket längre (för extremvärdena var borta) och nu på vårvintern 2013 är istäcket helt normalt igen.

Operation Norrsken
av C G Holm

I Stasi-arkivet i Berlin finns ett färdigt bokmanuskript på svenska som bygger på åratals arkivstudier. Boken var avsedd att publiceras av en svensk författare i anslutning till Helsingfors-konferensen 1973–1975 och målsättningen var att kompromettera Sverige och särskilt Olof Palme, för att påverka resultatet av konferensen. Det visade sig dock att Olof Palme, i motsats till östtyska Stasis förhandsanalys, svalde den kommunistiska linjen med hull och hår. Boken publicerades därför aldrig. Men innehållet och tillkomsten kan nu studeras för att få en inblick i Stasis påverkan på svensk politik under det Kalla kriget. Journalisten Christoph Andersson har ägnat sig åt arkivforskning.