Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 3 2020 som pdf (endast för prenumeranter)

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Genuspedagoger
Något som inte behövs.

Koranen är våldets bok
Koranen är krigets och våldets bok. Det finns mer än hundra verser i Koranen som uppmanar troende att föra krig (jihad) mot icke-troende.

Julia Llewellyn Smith: Kina, de mänskliga rättigheterna och viruset
Anastasia Lin är modell, skådespelerska och skönhetsdrottning. Hon är också människorättsaktivist och hennes kritik mot hemlandet har hotat både hennes karriär och hennes familj. Nu menar hon att coronaviruset kommer att skada den härskande eliten, och hon är inte rädd för att säga det. Hon intervjuas av Julia Llewellyn Smith.

Dan Ahlmark: Vad är toxisk feminism?
Den toxiska (giftiga) feminismen ser alltid män ur ett könsperspektiv, missbrukar begreppet maskulinitet , generaliserar om män och betraktar alla kvinnor som offer. Läs artikeln här!

C G Holm: Det amerikanska presidentvalet
74-årige Donald Trump eller 78-årige Joe Biden? Ett alltmer polariserat USA väjer president.

Britt-Louise Hoberg: Bok förbjöds i Danmark – gavs ut i Sverige
Dansk domstol förbjöd utgivningen av boken, på grund av att den, enligt danska säkerhetspolisen PET, innehöll känsligt material. Boken gavs dock ut i Sverige, trots att den beskrev kopplingar till Sverige och PETs svenska systerorganisation SÄPO.

Tommy Hansson: Så blev P. O. Enqvist en megafon för KGB och de Röda khmererna
Författaren Per Olov (P. O.) Enquist har som bekant avlidit, 85 år gammal. Han drabbades av en stroke för fyra år sedan, vilket satte stopp för hans författarskap. Vid sitt frånfälle fick han översvallande omdömen av honoratiores som kungen och statsministern ner till de värsta pretentiösa dyngspridarna på systemmedias kultursidor. Jag ifrågasätter inte att P. O. Enquist var en framstående författare, regissör och dramatiker. Därom vittnar en lång rad priser och utmärkelser såväl inhemskt som internationellt. Vad jag ifrågasätter är däremot den ensidiga skönmålning som Enquist vederfarits i anledning av sin bortgång. Nog borde åtminstone en liten del av de förlöpningar han gjort sig skyldig till ha nämnts i sammanhanget?

C G Holm: När blir utlandsfödda självförsörjande?
År 1940 var ungefär 1 procent av Sveriges befolkning född utomlands. Under den stora arbetskraftsinvandringsepoken under 1950- och 1960-talen kom stora skaror välutbildade yngre människor till Sverige från främst Finland och Medelhavsländerna. Det var en bra affär för vårt land. Sedan omkring 1980 har invandringen gått back. Och den officiella statistik vi matas med är missvisande. Som sysselsatt räknas den som haft en timmes betalt arbete på en månad. Att istället räkna med dem som arbetar så att de är självförsörjande ger helt andra och dystrare siffror.

Pia Hellertz: Till mitt försvar
Peter Johansson har skrivit en bok om advokaten Sargon De Basso och hans verksamhet. Pia Hellertz kom redan för decennier sedan i kontakt med De Basso och hans familj och ger ett referat av boken kopplat till sina personliga erfarenheter.