Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 1 2023 som pdf  (Endast för prenumeranter).

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Polarisering. Självklart är vi anhängare av yttrandefrihet och kapitalism, men vi inser problemet när en nästan lika stor del av folket är motståndare till det som den andra halvan anser tillhöra samhällets grunder. Vi behöver mindre polarisering för att samhället ska fungera bra framöver.

C G Holm: Det verkliga klimathotet. Klimatalarmisterna hotar med katastrofer, men är läget verkligen så katastrofalt? Här tittar vi på några fakta som gärna glöms bort.

Britt-Louise Hoberg: När Turkiet blev medlem i NATO. Turkiet var inte med i Nato från början. Tvärtom var det många som ifrågasatte Turkiets Nato-medlemskap. Det var först efter starka insatser från turkiska styrkor i Koreakriget som Turkiet 1952 fick bli medlem i Nato. Nu anstränger sig Turkiet för att stoppa Sveriges Nato-medlemskap.

Nils Holm: Rjukan. Rjukan i Norge hade en anläggning för tillverkning av tungt vatten (Norsk Hydro drev den), vilket ansågs vara en nyckel för utveckling och tillverkning av atombomber. Det var den enda anläggningen i tyskkontrollerat område som tillverkade tungt vatten. Brittiska kommandosoldater sprängde anläggningen redan i februari 1943. Det tog dock bara tre månader innan produktionen av tungt vatten var igång igen. I november 1943 släppte amerikanska flygplan nästan 1000 bomber över målet vid Rjukan. Då blev det ett nytt driftsstopp, varefter hela anläggningen flyttades till Tyskland med början i februari 1944. Nils Holm utförde en svensk spaningsflygning över Rjukan sommaren 1943.

Dan Ahlmark: Diktaturer får ej härska över demokratier. Demokrati råder bara inom en minoritet av världens stater (se nedan). Förenta Nationerna och andra världsomspännande organisationer domineras därför beträffande många frågor i dag av obehagliga regimer, som behärskar dessas beslutande församlingar. Gällande FN kan västmakterna – främst USA – lyckligtvis i säkerhetsrådet avstyra alltför skadliga försök att skada eller exploatera Väst. Läs artikeln här.

Britt-Louise Hoberg: Den bibliska samhällsläran. Länder styrs av ideologier eller religioner. Vad betyder den bibliska samhällsläran för vårt samhälle?

C G Holm: Myteri på sovjetiskt fartyg som satte kurs mot Sverige. I november 1975 gjorde sjömännen på en sovjetisk fregatt i Riga myteri.

Tommy Hansson: Kreml finns över hela Ryssland men den som räknas är Kreml i Moskva. I många ryska städer finns ett Kreml, en central borg. Ofta ligger Kreml centralt, har en militär, men också en adminitrativ uppgift. Kreml i Moskva är ett historiskt område i hjärtat av staden där såväl tsarer som kommunistiska potentater regerat genom seklerna. I dag är det centrum för Vladimir Putins maktutövning.

Allan C. Brownfeld: Reträtt i prestationsmått för att skydda dem som inte presterar. Idag avskaffar många skolor i USA meriter och prestationer som antagningsmetod och ersätter den med rasurval, som det var med den särskilda judekvoten på Harvard 1929. I Sverige ligger vi inte långt efter när utbildningsbyråkrater och politiker vill avskaffa möjligheten att själv välja skola.