Lars Johannesen är tandläkare och har varit politiskt aktiv i bland annat Svenska Afghanistankommittén och Folkpartiet (tidigare kommunalråd i Härnösand).

Hans konversationsmarxikon är en genomgång av marxistiskt tänkande och en kortfattad redogörelse för väsentligheter i marxistisk teori och praktik.

132 sidor. Pris 70:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ från vår nätbutik eller betala 110:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.