Björn Sjövall har skrivit ett drama med titeln Kulturrevolution. Det är ett drama om individen och kollektivet, som tilldrar sig på ett av kollektivismens främsta fästen, “Kulturarbetarföreningen”, som signifkativt nog får samma förkortning som Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF). Vi får oss också en ordentlig genomgång av vad en “kulturarbetare” är.

Björn Sjövall har publicerat sig inom beteendevetenskap och filosofi med ett trettiotal arbeten. Han har också skrivit en del skönlitteratur och dramer. Kulturrevolution blev hans sista drama. Han avled i januari 1998. Hans samlade verk är dock under posthum utgivning i London.

59 sidor. Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ från vår nätbutik eller betala in 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.