-mångfaldens samhälle

Under sin aktiva tid i näringslivet engagerade sig Axel Iveroth starkt i diskussionen om näringslivets roll i samhället. Axel Iveroth diskuterar i skriften “Det goda samhället” valet mellan ett centralstyrt samhälle och mångfaldens samhälle.

51 sidor. Pris 50:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ från vår nätbutik eller betala 90:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.