Alexander Solzjenitsyn. Född 1918. Lägerfånge. Nobelpristagare. Utvisad från Sovjetunionen. Bosatt i USA. Efter Sovjetunionens fall åter till Ryssland. Kritiker av kommunismen och sovjetsystemet. Försvarare av traditionella ryska värden.

Västerlandets misstag är en uppgörelse med det kommunistiska Sovjet. Men också med Västs mjuka attityd mot Sovjet. Efter Solzjenitsyns skrift skärptes tonen och Sovjetunionen föll därmed ihop som ett korthus.
96 sidor. Pris 70:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ från vår nätbutik eller betala in 110:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.

Här följer inledningen till Alexander Solzjenitsyns bok. Boken är skriven under det kalal krigets höjdpunkt, vilket läsaren bör komma ihåg. Det var just skrifter som denna som ledde till att utvecklingen tog en annan och lyckligare väg än den som kommunismens kritiker fruktade.

Två villfarelser om kommunismen
Var och en som inte är hopplöst förblindad av sina egna illusioner måste tillstå att Västerlandet idag befinner sig i kris, ja t o m i livsfara. Man skulle kunna peka på ett stort antal enskilda orsaker till detta och spåra utvecklingens gång under de senaste sextio åren fram till den nuvarande situationen. Men den yttersta orsaken ligger helt visst i sextio års enveten blindhet inför kommunismens sanna natur.

Jag tänker här inte på dem som ännu denna dag hyllar, lovordar och försvarar kommunismen. Till dessa har jag inget att säga. Men det finns många andra som är medvetna om att kommunismen är ond och en plåga för världen, men som inte desto mindre misslyckats med att inse dess oförsonliga natur. Sådana människor begår än idag nya misstag, som genom deras positioner som rådgivare och politiska ledare kommer att leda till oundvikliga, ödesdigra återverkningar i framtiden.

Två villfarelser är särskilt vanliga. Den ena villfarelsen är oförmågan att inse kommunismens totala fientlighet mot mänskligheten som helhet – oförmågan att inse att kommunismen är oförbätterlig, att det inte existerar några “bättre” varianter av kommunismen; att kommunismen inte förmår att bli “‘vänligare”, att den inte kan överleva som ideologi utan att använda terror, och att det följaktligen är omöjligt att samexistera med kommunismen pa samma planet. Antingen kommer den att spridas som cancer, och förgöra mänskligheten, eller också måste mänskligheten göra sig fri från kommunismen (och även då utsätta sig för långvarig behandling mot metastaser).

Den andra lika förhärskande villfarelsen är antagandet att det finns en oupplöslig länk mellan den universella sjukdomen kommunism och det land där den först grep makten – Ryssland. Detta misstag förvrider uppfattningen om hotet och lamslår alla försök att svara rationellt mot den, och avväpnar på så sätt Västerlandet. Denna misstolkning får tragiska konsekvenser; den hotar varje nation, amerikaner lika väl som ryssar. Man kommer inte behöva vänta på framtida generationer för att få höra förbannelser utslungas mot dem som inplanterat denna missuppfattning i det allmänna medvetandet.

Jag har skrivit och talat utförligt om den första av dessa villfarelser, och när.jag har gjort det, har det väckt betydande misstro i Väst, men allteftersom tiden går och historiens lärdomar smälts, förefaller instämmandena öka.

Föreliggande studie är huvudsakligen ägnad den andra villfareIsen.