Jag vill veta allt om Warszawapakten!
Jonna, Karlskrona (17 maj 1991)
bergjonna[snabel-a]htomail.com

Allt kan vi inte bjuda på, men en liten introduktion.

Warszawa-pakten var kommunistländernas svar på Västländernas NATO. NATO bildades 1949, men det var först när Västtyskland blivit medlem i NATO 1955 som Warszawa-pakten bildades. Då bestod den av Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Östtyskland och Ungern. Men det var egentliger en sovjetisk organistaion, eftersom alla de övriga länderna indirekt var kontrollerade av Sovjetunionen och dess kommunistiska parti.

Enligt pakten skulle den militära ledningen samordnas (med staber i Moskva) och det fanns också avtal om samordnad utveckling och tillverkning av krigsmateriel. Dessutom stationerades sovjetiska trupper under vissa tider i Polen, Rumänien, Östtyskland, Ungern och Tjeckoslovakien.

När Ungern, som fick en demokratisk regering på hösten 1956, förklarade att landet lämnade Warszawa-pakten för att bli neutrala marscherade sovjetiska trupper in, krossade revolten och satte in en ny kommunistisk regering. Utvecklingen var motsvarande 1968 då Tjeckoslovakien genomgick en demokratisering. Inte heller denna kunde tålas av Warszawa-pakten som marscherade in även i Tjeckoslovakien och krossade landets strävanden efter frihet. Den inmarschen var en samordnad Warszawa-paktsoperation där inte bara sovjetiska utan även östtyska, polska, ungerska, bulgariska och östtyska trupper deltog. Den tjecoslovakiska ledningen med Alexander Dubcek i spetsen fördes till Moskva, där den hölls fången tills den skrivit under ett dokument om att ge upp sin politik. Dubcek-regeringen i Tjeckoslovakien ersattes av en Moskva-trogen regering under Gustav Husak. 1980 var det snubblande nära att Warszawa-pakten för tredje gången skulle ha gått in och krossat demokratiseringssträvanden i ett östland, den gången i Polen. Styrkorna var uppställda för en invasion av Polen, men denna inställdes i sista stund. Den polska miliären genomförde en militärkupp den 13 december 1981, införde krigstillstånd och satte slut för demokratiseringssträvandena – Warszawa-pakten behövde aldrig ingripa.

Albanien och Rumänien upphörde med tiden i praktiken att vara medlemmar i Warszawa-pakten på grund av meningsskiljaktigheter inom östblocket. Och när demokratiseringen fällt de kommunistiska regeringarna i flertalet länder (1989) upplöstes pakten formellt den 1 april 1991.

Under tiden 1955-1989 var Warszawa-pakten en symbol för politiskt förtryck och kommunisterna beredvillighet att med militära medel krossa alla ansträngningar att införa demokrati i medlemsländerna.

Idag har två och ett halvt före detta medlemsländer i Warszawa-pakten blivit medlemmar i NATO: Polen, Ungern och Tjeckien (dvs halva Tjeckoslovakien). Flera andra före detta Warszawa-paktsmedlemmar strävar efter att också få bli medlemmar i NATO.