Vad är Warszawapakten?
Fia och Mia, Vasa (6 maj 2000)
zoffi14[snabel-a]hotmail.com

Warszawa-pakten finns inte mer.

De västerländska demokratierna bildade försvarsalliansen NATO (North Atlantic Treaty Organization) 1949 med udden riktad mot Sovjetunionens offensiv mot Europa. Senast manifesterad av den kommunistiska kuppen som störtade de sista resterna av demokrati i Tjeckoslovakien 1948. Den kuppen möjliggjordes genom aktiv ledning och planering från Sovjetunionen. Till en början var inte Västtyskland med i NATO, men landet vann inträde 1955. Sovjet, som kontrollerade ett stort antal länder i Central- och Östeuropa, som var “marionetter” omvandlade, kanske som ett svar på Västtysklands inträde i NATO, sina bilaterala “försvarsavtal” med länderna i Central- och Östeuropa till en “pakt”, som brukar kallas Warszawa-pakten, eftersom avtalet undertecknades i Warszawa den 14 maj 1955.

Warszawa-pakten var aldrig en pakt mellan likvärdiga parter utan mera ett redskap för att formalisera den sovjetiska kontrollen över Central- och Östeuropa. I pakten ingick Albanien (som dock lämnade “samarbetet” 1961 och 1968 formellt utträdde ur pakten), Bulgarien, Polen, Rumänien, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Östtyskland och Ungern.

När den nya ungerska regeringen hösten 1956 förklarade att landet skulle lämna Warszawa-pakten svarade Sovjetunionen med invasion. När Tjeckoslovakien började lätta på tyglarna 1968 (Prag-våren) blev det en ny invasion, denna gång av trupper från flera länder i Warszawa-pakten, även om de sovjetiska styrkorna var de helt dominerande.

Warszawa-pakten var främst en organisation för samordning av de militära resurserna i Sovjetunionen och dess satellitstater. Frånsett invasionen av paktbrodern Tjeckoslovakien 1968 genomförde pakten aldrig några gemensamma militära operationer.

Efter demokratiseringen i Östeuropa upplöstes Warszawa-pakten 1991. Två och en halv av de forna Warszawa-paktsländerna är numer anslutna till paktens fiende NATO: Polen, Ungern och Tjeckien blev alla medlemmar i NATO under 1999.