Håller på med ett arbete, och jag vill ha ett kort men bra svar. Vad är kommunism?
Maria Konttaniemi (9 oktober 2000)
maria.konttaniemi[snabel-a]swipnet.se

Kommunism är en ideologi som formulerades för första gången i “Det Kommunistiska Manifestet” som skrevs av Karl Marx och Friedrich Engels 1848. Skriften är mycket kopplad till den tidens förhållanden och i kommunismen i traditionell mening är därför helt främmande för den nuvarande situationen i världen. Det har alltså gjorts många försök att anpassa kommunismen till moderna tider.

De som själva kallar sig kommunister säger att “kommunism” är ett framtida lyckotillstånd när samhället har vittrat bort och vi alla lever i fullständigt välstånd i det harmoniska klasslösa samhället. Något sådant samhälle har vi aldrig sett på jorden och lär inte heller få se.

I praktisk politik har kommunister försökt genomföra vissa av de saker som Marx och Engels såg som viktiga grundkomponenter i en utveckling mot ett kommunistiskt samhälle. En sådan grundkomponent är proletariatets diktatur, vilken innebär diktatur där en viss samhällsklass – eller snarare klassens politiska ledare, kadrerna – tillåts förtrycka alla andra. En annan grundkomponent är att staten ska ta kontroll över “produktionsmedlen” och styra ekonomin planmässigt. Det innebär att befolkningen blir bestulen sin egendom och att staten lägger en tvångströja som hindrar nytänkande och uppfinningar som gynnar det breda folkflertalet. Det skapades inget Ikea i Sovjetunionen, eftersom en sovjetisk motsvarighet till Ingvar Kamprad aldrig hade fått chansen att skapa sitt företag. Han hade antagligen varit byråkrat på ett statligt verk om han levt i Sovjetunionen om han inte hade försvunnit i lägersystemet. Samma kan sägas om alla andra människor som skapat framgång genom att utveckla egna idéer till företag som IBM, McDonalds, Microsoft, Framfab, Ericsson… Inget av allt detta är möjligt i ett kommunistiskt samhälle.

Personer som tror på kommunismen avvisar ofta all kritik mot den faktiska kommunism som vi upplever i omvärlden som att det inte är “sann kommunism”. På samma sätt skulle nationalsocialister kunna argumentera för att Hitler talade om det tusenåriga fredsriket och att det är det idealtillståndet som egentligen menas med ordet nationalsocialism.

Det är därför viktigt att titta på realiteterna, inte den yviga retoriken.

Ett kortlivat kommunistiskt samhälle upprättades i form av den så kallade Pariskommunen, som klarade sig några veckor 1871. Därnäst var det Lenins statskupp i Ryssland 1917 som innebar att kommunisterna tog över makten. Resultatet blev det som kan förväntas av ett system med extrem maktkoncentration, terror och våld. Förtryck, avskaffande av de mänskliga rättigheterna och politiskt oppositionella avrättade eller kastade i läger. Kina drabbades på samma sätt efter Mao Tsetungs maktövertagande 1949 och i en rad andra länder har Sovjet eller Kina sett till att lokala marionetter slagit in på en sovjetisk eller kinakommunistisk väg. Till enorma lidanden för folket. Kommunismen har kostat mer än 100 miljoner människor livet.